Nemocnice si navzájem pomáhají

Pacienti vyžadující komplexní podporou dýchání a oběhu, pacienti s kardiologickými obtížemi, ale i lidé s onemocněním covid-19 dostávají aktuálně péči napříč okresy i kraji, a to díky spolupráci nemocnic skupiny Agel.

Sestra pečuje o pacienta na oddělení ARO nemocnice na Podlesí. Foto: Agel

Pacienti ze Zlínska, Ostravska, Novojičínska i Bruntálska, kteří potřebují léčbu pomocí umělé plicní ventilace, putují často až do Třince. Nemocnice Agel Třinec-Podlesí přitom i při této péči stále zajišťuje péči o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními.

„Naše nemocnice je specializovaným centrem pro řešení kardiovaskulárních onemocnění a tyto nemoci se i během covidové pandemie vyskytují ve stejné četnosti. Naším cílem proto bylo vybalancovat potřebu kardiovaskulární péče a covidové péče,“ nastínil ředitel nemocnice na Podlesí Radek Neuwirth.

Toto zdravotnické zařízení proto během současné pandemie zajišťuje především rychlý překlad kardiologických pacientů z okolních nemocnic a kompletní doléčení těchto pacientů s propuštěním do domácí péče. V období nejvyššího výskytu covidových pacientů pak nemocnice přebírala intenzivní necovidové pacienty z okolních nemocnic a v době vyčerpané kapacity ECMO přístrojů v Moravskoslezském kraji hospitalizovali v nemocnici také pacienty s covidem, kteří potřebovali nejen ventilátor, ale právě i ECMO.

Přesun pacientů ale probíhá samozřejmě jen v případech, kdy to zdravotní stav dovoluje. „Pacient musí být po medicínské stránce převozu schopný a rozhoduje o tom vždy zkušený lékařský tým. Péče v sanitě má svá specifika a omezení a převoz je samozřejmě náročný,“ upozornil Neuwirth.

V Nemocnici Agel Třinec-Podlesí jsou aktuálně hospitalizováni pouze dva pacienti s covidem-19, ještě před nedávnem však zde zdravotníci pečovali i o sedm nemocných a prakticky všichni pacienti až na výjimky přitom leželi nejprve v jiné nemocnici a do třineckého kardiocentra se dostali až následně.

Další zprávy z regionu