Nemocnice Třinec je na pacienty s covid-19 připravena

Zástupci nemocnic se sešli v pátek na krajském úřadě v Ostravě, aby se dohodli na společném postupu v situaci, kdy přibývá lidí nakažených koronavirem. Cílem je zabránit zahlcenosti a ochromení zdravotní péče.

Nemocnice Třinec je připravena přijmout i vážně nemocné pacienty s covid-19. Foto: mr

Hejtman Ivo Vondrák poukázal, že epidemiologická situace v republice i našem kraji se výrazně zhoršila a podle současných trendů je předpoklad dalšího nárůstu počtu pacientů s covid-19, kteří budou vyžadovat nemocniční léčbu. Dodal, že stabilitu zdravotní péče může zajistit fungující spolupráce mezi všemi nemocnicemi v kraji bez ohledu na zřizovatele.

„Je třeba všechny lůžkové kapacity v regionu spojit a vytvořit společný sdílený prostor. Je to nejlepší způsob, jak rozprostřít síly a předejít tomu, že by některé nemocnice kvůli přetíženosti zkolabovaly. Každá nemocnice musí být připravena přijímat covidové pacienty. V každé z nich by měla fungovat jakási nemocnice v nemocnici tak, aby potřebnou péči dostali také covidoví pacienti a přitom se nehrozilo šíření nákazy,“ řekl koordinátor pro intenzivní péči v Moravskoslezském kraji Peter Sklienka.

Na jednání byli i zástupci Nemocnice Třinec. „Už od března jsme připraveni poskytovat plnohodnotnou péči všem svým pacientům, včetně Covid pozitivních. Máme vyčleněno 14 lůžek na k tomuto účelu zřízeném infekčním oddělení a pět lůžek na anesteziologicko-resuscitačním oddělení pro případ vysoce intenzivní péče,“ ujistila mluvčí nemocnice Irena Sikorová Nožková. Upřesnila, že všechna lůžka jsou vybavena rozvody kyslíku s dostupností plicních ventilátorů. „Disponujeme odpovídajícím počtem kvalifikovaného zdravotnického personálu a máme i několikaměsíční zásoby ochranných pomůcek,“ řekla.

V současné době není v třinecké nemocnici hospitalizovaný žádný pacient s nákazou covid-19. „Doposud bylo v naší nemocnici hospitalizováno 20 pacientů s covidem, kteří byli přeloženi do jiného zařízení, nebo propuštěni do domácího ošetřování, pokud to jejich zdravotní stav umožnil,“ pokračovala mluvčí. Na otázku, zda má vedení nemocnice ze současného stavu obavy, odpověděla: „Obavy jsou sice na místě, přesto ale věříme, že díky doposud získaným zkušenostem a trvalé připravenosti našeho zázemí i kvalitě personálu zvládneme nastalou situaci bez citelných omezení péče o naše pacienty.“

Další zprávy z regionu