Nemocnice Třinec získala mezinárodní ocenění

Plaketu, a to hned zlatou, se podařilo získat Nemocnici Třinec. Mezinárodní ocenění je za kvalitní péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a nemocnice jej získala díky svému kvalitnímu přístupu k nemocným.

Mezinárodní ocenění těší zdravotníky, radost z něj ale mohou mít i pacienti. Foto: nemocnice

Iktové centrum vzniklo v Nemocnici Třinec již v roce 2011. Zdravotníci si svým přístupem nyní vysloužili zlatou plaketu ESO Angels Award. Udílí ho organizace European Stroke Organisation na základě dat, která se vykazují do mezinárodních registrů.

„Klade přitom důraz na rychlost podání léčby, zejména terapie včasného zprůchodnění uzavřené mozkové tepny, kvalitu vyšetřovacích postupů, nastavení terapie při propuštění a podobně,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Irena Sikorová Nožková.

Třinecké Iktové centrum je součástí sítě vysoce specializované péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v České republice. Letos prošlo úspěšně reakreditací Ministerstva zdravotnictví ČR.

„Cévní mozková příhoda je stále velmi závažným a častým onemocněním s vysokou úmrtností nebo může zanechat trvalé následky. Každé další zlepšení péče dává pacientovi větší šanci na kvalitnější život po cévní mozkové příhodě. A to je cílem celého kolektivu Iktového centra,“ upozornila primářka neurologického oddělení Helena Sobolová.

V Nemocnici Třinec se na péči o pacienty s CMP podílí zejména neurologové na jednotce neurologické intenzivní péče v úzké spolupráci s interními lékaři, týmem erudovaných sester, rehabilitačních a logopedických pracovníků. Velmi důležitá je také spolupráce s radiodiagnostickým oddělením i následná péče na neurologickém a rehabilitačním oddělení.

Další zprávy z regionu