Nemocnice Třinec získala moderní přístrojové vybavení

Díky 52milionové dotační podpoře pořídila Nemocnice Třinec moderní přístrojové vybavení pro jednotlivá oddělení.

Plicní ventilace slouží pro kriticky nemocné pacienty i nově narozené děti . Foto: Nemocnice Třinec

„Cílem projektu je zvýšení kvality návazné péče poskytované v Nemocnici Třinec a vytvoření účinného návazného systému péče na regionální úrovni na centra vysoce specializované péče, čímž dojde ke zlepšení systému funkční a udržitelné péče. Zvýšení kvality bude dosaženo modernizací původního přístrojového vybavení, zdravotnických technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech dle Koncepce návazné péče ministerstva zdravotnictví,“ okomentovala mluvčí třinecké nemocnice Irena Sikorová Nožková.

Narkotizační přístroje slouží k uvedení a udržování pacienta v narkóze během operačního zákroku. Foto: Nemocnice Třinec

K mimořádné obnově došlo mezi jinými na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, a to za přibližně 15 milionů korun. „Nová ventilační technika se skládá ze dvou okruhů přístrojů. První sada přístrojů je určena k resuscitačnímu lůžku a slouží pro kriticky nemocné pacienty k provádění dlouhodobé umělé plicní ventilace. Těchto přístrojů bylo nakoupeno celkem devět kusů a jsou umístěny a již používány na lůžkách ARO, na pooperačním oddělení a jeden z přístrojů je určen pro nově narozené děti, které tuto péči potřebují, na novorozeneckém boxu. Druhá sada přístrojů je určena pro podávání celkových anestezií na operačních sálech, tzv. narkotizační přístroje. Jak z názvu vyplývá, slouží k uvedení a udržování pacienta v narkóze během operačního zákroku,“ řekl primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Marian Bárta.

Celkový objem dotace projektu s názvem Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec činil zhruba 52 milionů korun a byl financován ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Další zprávy z regionu