Nová ambulance naučí správně mluvit děti i dospělé

Nemocnice Třinec rozšiřuje své služby o ambulanci klinické logopedie. Její služby mohou využít děti i dospělí. 

Péči logopedů potřebují často děti, a to i ty školou povinné. Foto mr

Logopedická ambulance poskytuje poradenství, preventivní, diagnostickou a terapeutickou péči klientům všech věkových kategorií s narušenou komunikační schopností a poruchami polykání.

„Dále poskytuje péči dětem s poruchami řeči, jako jsou dyslálie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, koktavost, mutismus, vývojová dysatrie apod. Terapeuticky vedeme také děti s myofunkčními poruchami, poruchami polykání,“ upřesnila mluvčí nemocnice Irena Sikorová Nožková.
Jak dále řekla, u dospělých osob se jedná zejména o terapii poruch typu afázie, dysartrie, apraxie, agnozie, získané poruchy čtení a psaní (alexie, agrafie), poruchy polykání, komunikačně kognitivní deficity, které vznikly z různých příčin. „Nejčastěji se jedná o stavy po cévních mozkových příhodách (CMP), úrazech, onkologických či zánětlivých onemocněních mozku, ale také se jedná o obtíže v důsledku neurodegenerativního onemocnění jako je např. Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba, amyotrofická laterální skleróza (ALS) apod.,“ pokračovala mluvčí.

Při terapii, v ambulanci klinické logopedie, uplatňují zdravotníci komplexní a individuální přístup s využitím konceptů myofunkční terapie, orofaciální regulační terapie, senzorické integrace, terapie orální pozice Sary Rosenfeld Johnson a konceptů rozvoje percepčních dovedností. „V terapii samozřejmě úzce spolupracujeme s rodinou. V případě zájmu o logopedické vyšetření a následnou terapii je nutné si u svého lékaře (pediatra, obvodního lékaře, neurologa, foniatra) vyžádat doporučení k logopedickému vyšetření, a toto vzít na první vyšetření s sebou. Bez žádanky nemůže být logopedická péče hrazena z veřejného zdravotnického pojištění,“ doplnila informaci Irena Sikorová Nožková s tím, že nově vzniklá ambulance, v níž péči poskytují erudované logopedky Renata Mrozková s Eliška Haltofová, je prozatímně situována do prostor pavilonu V, kde se nachází také Rehabilitační oddělení I.

Další zprávy z regionu