Nová jednosměrka na ulici Dukelská je trnem v oku

Dukelskou ulicí v Třinci se dá nově projíždět pouze jed-ním směrem. Ne všichni tamní obyvatelé jsou ale ze změny nadšení. Kritizují úbytek parkovacích míst. Jiní naopak kvitují, že je silnice nyní daleko bezpečnější.

Nová jednosměrka v Třince na ulici Dukelská. Lidé si na ni musí zvyknout. Foto: mr

Na sociálních sítích se už dokonce objevil návrh na petici, aby se zrušil pruh pro cyklisty a vytvořilo se šikmé parkování. Taková varianta ale není možná. „I kdyby tam nebyl ochranný pruh pro cyklisty, stejně by šířka komunikace nedovolila nejen požadované šikmé stání, ale ani oboustranné podélné stání,“ vysvětlil náměstek primátorky Ivo Kaleta. Dodal, že projektant měl maximální snahu dostat na ulici co nejvíce stání, ale bez větších stavebních úprav tam už více vymyslet bohužel nejde.

K úpravě Dukelské ulice muselo dojít. Policie totiž po smrtelné nehodě v roce 2018 upozornila město (jako vlastníka místní komunikace) na zjištěné závady a požadovala zajistit jejich odstranění. „Jednalo se o doplnění dopravního značení a zařízení a vyznačení jízdních pruhů na vozovce,“ uvedl náměstek primátorky.
Město si je vědomo, že nedostatku parkovacích a odstavných stání na Dukelské a v jejím bezprostředním okolí. Lidé ale doposud parkovali na místech, kde to je v rozporu s pravidly silničního provozu. Zákon totiž říká, že při stání vozidla je nutné ponechat pro každý směr jízdy volný pruh minimálně tři metry. V případě zachování obousměrného provozu by tedy na Dukelské již prostor pro stání vozidel na vozovce nebyl, zákaz stání zde byl daný zákonem a nebylo třeba tuto skutečnost zdůraznit dopravní značkou. „Proto bylo zadání studie jednoznačné – odstranit komunikační závady dle požadavku policie a současně umožnit stání maximálního počtu vozidel na vozovce. Jiné než zvolené řešení nebylo možné,“ pokračoval náměstek.

Podkladem pro řešení studie bylo provedení křižovatkového sčítání dopravy ve špičkových hodinách a sčítání statické dopravy („parkujících“ vozidel) ve večerních hodinách a o víkendech. Zpracovatel studie rovněž vycházel z projektové dokumentace, která řeší rekonstrukci Dukelské, a ze statistiky nehodovosti v lokalitě.
Nakonec vznikly čtyři možné varianty a město spolu s policií vybralo jednu, která byla jednoduchá, finančně nejméně náročná a navržená tak, aby bylo co nejvíce stání v souladu s pravidly silničního provozu a byla zajištěna bezpečnost pěších, cyklistů i automobilové dopravy.

Dukelská je vedena jednosměrně od kruhového objezdu u Prioru po křižovatku u restaurace U Švejka. Její součástí je i ochranný pruh pro cyklisty, který je rovněž určen pro jednosměrnou jízdu. „Do stávajícího prostoru ulice Dukelské, při respektování minimálních šířek dopravních prostorů pro cyklisty, automobilové dopravy a parkovacích ploch, bylo nutné oddělit provoz cyklistů pro jeden směr jízdy mimo vozovku. Nabízelo se využití stávajícího poměrně širokého chodníku jako společné stezky pro chodce a cyklisty,“ vysvětlil Kaleta.

Celkově vyšly stavební úpravy na 325 tisíc korun. Peníze šly na dopravní značení a předláždění chodníku.

Další zprávy z regionu