Nová kniha provází dějinami města

U příležitosti stého výročí vzniku města Český Těšín vydal Henryk Wawreczka s autorským kolektivem knihu Český Těšín 1920 – 2020. Publikaci lze zakoupit v Turistickém informačním centru a v budově Muzea Těšínska na Hlavní třídě.

Publikace má téměř 800 stran. Foto: město

Vydavatel Henryk Wawreczka ve spolupráci s historiky Radimem Ježem a Davidem Pindurem sestavil jedenáctičlenný autorský kolektiv. Výsledkem jeho práce je obsáhlá publikace formátu A4 čítající 792 tiskových stran.

Kniha začala vznikat před dvěma lety, autoři zpracovávali rukopisy, vybírali ikonografii a hledali písemnosti a doklady k dějinám města v českém i polském archivu.

„Vznikl rukopis, který má souhrnně 1 200 normostran. Byl vysázen do podoby této knihy, která čítá bezmála 800 stran. Dílo je to velké, váží 3,3 kilogramu,“ informoval Radim Jež, náměstek ředitele Muzea Těšínska a jeden z autorů knihy.

Hlavní texty v publikaci jsou opatřeny odborným poznámkovým aparátem, nechybí soupisy použitých pramenů a literatury, jmenný rejstřík a obsáhlá resumé v anglickém a polském jazyce. „Značný informační potenciál monografie doplňuje a rozšiřuje povětšinou unikátní a dosud nepublikovaná ikonografie,“ dodal Jež.

Kniha je k dostání v Turistickém informačním centru v Českém Těšíně a v historické budově Muzea Těšínska na Hlavní třídě.

Český Těšín vznikl z obcí Brandýs, Kamenec a Saská Kupa. V roce 1930 měl 10 554 obyvatel. První volby do městského zastupitelstva se konaly 16. září 1923. Starostou byl vybrán učitel Josef Koždoň. Československý stát usiloval o upevnění postavení města v regionu i v celorepublikovém měřítku. Speciální vládní půjčka umožnila výstavbu státních a městských úřadů, radnice, škol, nemocnice a dalších veřejných objektů.

 

 

 

 

Další zprávy z regionu