Nová lávka přes Ropičanku spojí relaxační zónu a město

Odpočinková zóna na okraji Českého Těšína poblíž katastru s Ropicí by měla být již v létě napojená přímo na město. Chybí jediné, v ulici Nová Tovární položit lávku pro pěší a cyklisty přes Ropičnaku.

V těchto místech bude instalována nová lávka. Foto: tm

Vlastní konstrukce lávky je vyrobena, nyní se vyřizují poslední stavební povolení pro umístění mostu. „Pokud vše dobře půjde, v květnu nebo v červnu by mohla být lávka umístěna na betonové patky. Opět tak bude obnoveno propojení do poklidné zóny města, kde lidé chodí za odpočinkem, příznivci pohybu běhat, míří tam i pejskaři. V klidném zarostlém prostředí jsou rovněž vodní plochy pro rybáře,“ řekl starosta Českého Těšína Vít Slováček.

Lidé se mohou těšit na lávku, která nahradí původní most. Ten byl vloni zbourán, protože Povodí Odry začalo v korytu Ropičanky a sousedních malých toků dělat protipovodňová opatření, která mají ochránit Český Těšín. A původní most byl nechtěnou překážkou pro zvednutou hladinu řeky. „Přerušení jakéhokoliv dopravního toku vždy znamená nevoli, ale tady bylo potřeba vyřešit problém. Proto Povodí Odry dostalo prostor pro práci,“ vysvětlil starosta.

Podle vyjádření mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčkové protipovodňová opatření na řece Ropičance, Sadovém potoku a Rakovci, která Povodí Odry zhotoví, zvýší ochranu proti povodním z pětileté na stoletou vodu. „Stavební práce by měly být ukončeny na podzim letošního roku s předpokládanými náklady ve výši kolem 30 milionů korun, které budou hrazeny z dotace ministerstva zemědělství a z vlastních zdrojů Povodí Odry,“ řekla mluvčí s tím, že stavební práce probíhají dle harmonogramu a v současnosti lze konstatovat, že termín ukončení včetně finančních nákladů bude dodržen.

Práce spočívají ve výstavbě hrází, opěrných zdí, úpravě toků a odvodnění na vše třech přítocích do řeky Olše, a to jsou Ropičanka, Sadový potok a Rakovec. Po vybudování protipovodňových opatření bude umožněn, díky změně záplavového území, další rozvoj místa.

Další zprávy z regionu