Nová mapa oživuje původní názvy

Přes pět set původních, nezměněných jmen, která se po celá staletí předávala z generace na generaci, obsahuje mapa Písku s historickými místními názvy, kterou před několika dny představil Klub přátel historie a tradic v Písku.

U zrodu nové mapy Písku stáli Jan Michalik s Karlem Kurzyszem. Foto: ba

Největší zásluhu na vzniku mapy má Karel Kurzysz z Písku, který místní názvy ve spolupráci s obyvateli obce zaznamenával osm let. Ruku k dílu přiložil také Jan Michalik.

Mapa obsahuje celkem 533 sesbíraných názvů, přičemž tři desítky se jich do mapy nevešly. Korektury textů a metodické pomoci se zhostil profesor Karol Daniel Kadłubiec.

„S odchodem minulých generací mnohé názvy bohužel upadly do zapomnění. Mnohé názvy se dochovaly v ústním podání, tudíž představují nejstarší svědectví minulosti a zároveň cennou památku kulturního dědictví. Doufáme, že díky mapě se tato jména uchovají a najdou své místo v jazyce budoucích generací,“ sdělil autor projektu Karel Kurzysz.

Poukázal, že nejstarší historická místní a pomístní jména v Písku pocházejí z přelomu 14. a 15. století, kdy sem dorazili první osadníci. Z mapy mimo jiné vyplývá, že v Písku žije řada rodin se stejným příjmením. K nejrozšířenějším patří Byrtus, Ćmiel, Sikora a Suszka. Grafické zobrazení jednotlivých typů místních jmen, topografických útvarů a jednotlivých lokalit pak vysvětluje příloha.

Mapa se dostane ke všem občanům Písku. „Rozhodli jsme se, že bude dvojjazyčná, přičemž veškeré názvy jsou v ní uvedeny pomocí polské transkripce v původním znění po naszymu, jak je používali naši prapředkové,“ dodal Kurzysz.

Další zprávy z regionu