Nové chodníky v Českém Těšíně už stavějí

Roky příprav na výstavbu chodníku v místní části Mosty a Mistřovice jsou ty tam. Město totiž v minulých dnech předalo staveniště zhotoviteli, který vybuduje přes 400 metrů nových tras pro pěší.

Dělníci už se stavbou začali. Foto: fm

V Mistřovicích půjde o stavbu 92 metrů nového chodníku kolem zastávky Mistřovice rozcestí. V mostech pak stavební firma vybuduje dalších 325 metrů chodníku od Restaurace Monako po ulici Školní. Na obou místech bývá zvýšený pohyb chodců kvůli fluktuaci lidí k autobusovým zastávkám.

„Příprava této investice byla velmi náročná. Museli jsme vyřešit nejen složité majetkové poměry, ale také jako město převzít náklady na odvodnění nového chodníku i krajské silnice,“ uvedl starosta Českého Těšína Vít Slováček.

Jaké nezbytné úkony se se stavbou pojí a kdy bude chodník hotový, zjistíte v aktuálním vydání Třineckého hutníku.

 

Další zprávy z regionu