Nový oltář ještě čeká na ostatky svatých

Novou dominantou jablunkovského kostela Božího Těla je oltář, který jen podtrhuje krásu svatostánku, jenž před třemi lety prošel úpravou interiéru.

Nový zděný oltář je obložený mramorem. Foto: pm

Oltář instalovali zhruba měsíc, návrh projektu však vznikal v rukou malíře a grafika Milivoje Husáka dva roky.

„Starý oltář byl provizorní, Druhý vatikánský koncil totiž nařídil, že v každém kostele musí být obětní stůl pevný, tedy spojený s podlahou. Což jsme neměli,“ vysvětlil změnu, která byla možná i díky štědrosti farníků, otec Janusz Kiwak.

Zděný oltář je obložený mramorem a oku zvídavého pozorovatele jistě neujde, že čeká na poslední doplňky. Těmi jsou relikvie svatých. „Máme v plánu do hlavního oltáře umístit ostatky svatého Jana Pavla II. v bočních oltářích pak u Srdce Ježíšova svatou Faustinu a z druhé strany fátimské děti Františka a Hyacintu. Je to celkem náročný proces, stáhnout relikvie sem, ale světit obětní stůl bychom mohli odhaduji na podzim,“ dodal Kiwak.

Původní oltář z přelomu 60. a 70. let minulého století ještě našel své využití. Nyní slouží v kapli jablunkovského sanatoria.

Další zprávy z regionu