Nový památný strom roste ve Vendryni

Mezi památné stromy se v uplynulých dnech dostal buk rostoucí na katastru Vendryně. Obvod kmene tohoto statného stromu činí 505 centimetrů.

Obvod kmene památného buku činí 505 centimetrů. Foto: GF

Na seznam takzvaných památných stromů lze rozhodnutím orgánu ochrany přírody zařadit mimořádné významné stromy. Jeden takový roste ve Vendryni na soukromém pozemku. Jeho vlastník se obrátil na odbor životního prostředí a zemědělství třineckého magistrátu.  „Poté, co agentura ochrany přírody doporučila strom na vyhlášení, jsme zahájili správní řízení a po projednání bylo vydáno rozhodnutí, že zmíněný buk se stává památným stromem a bude zapsán do ústředního seznamu ochrany přírody,“ sdělila vedoucí oddělení ekologie krajiny, ochrana přírody třineckého magistrátu Gabriela Fojciková.

Každý památný strom má ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 centimetrů nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná škodlivá činnost – například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace a podobně. Zmíněné činnosti a zásahy lze provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Zrušit ochranu památného stromu může úřad jen z výjimečných důvodů, které stanoví zákon.

Na území od Nýdku po Hnojník se vyskytují jen tři památné buky, dva v Karpentné, jeden nově ve Vendryni. „Jsme rádi za každý další statný strom splňující kritéria památného stromu, protože v našem regionu se jich dochovalo málo. Patří mezi ně duby, hrušně, jasany, javory, topoly a jeden tis. Lípy napadené jmelím chřadnou, jilmy zničila grafióza,“ pokračovala Gabriela Fojciková. Dodala, že nyní probíhá řízení, na jehož základě bude vyhlášen další památný strom v Nýdku pod Sošovem.

Další zprávy z regionu