Nový sociální automobil využijí pečovatelky

Ještě lepší péče pro klienty zajistí nový sociální automobil, který získaly Sociální služby města Třince. Za jeho volant usednou především pečovatelky.

Nový sociální automobil využijí převážně pečovatelky. Foto: magistrát

Sociální služby města Třince (SSMT) mají nového pomocníka. Začátkem dubna jejich ředitel Pavel Pezda převzal klíčky od sociálního automobilu od firmy Kompakt. Nový vůz poslouží zejména pracovnicím pečovatelské služby k zabezpečení terénní péče o klienty.

Sociální automobil s polepy firem a úřadů je výsledkem projektu, který stojí na myšlence spoluúčasti firem na zakoupení nového auta pro zařízení a ústavy, které se starají o seniory a zdravotně znevýhodněné spoluobčany. „Naše díky patří všem zúčastněným firmám z Třince a okolí za tento nový vůz, který bude sloužit k zabezpečení poskytování péče o klienty, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,“ řekl Pavel Pezda.

Na pořízení sociálního automobilu se finančně podílelo také statutární město Třinec, které tento projekt podpořilo už v roce 2016 v případě Charity Třinec a v roce 2017, kdy pomohlo Slezské diakonii – službám osobní asistence Tabita Třinec.

Další zprávy z regionu