Nový vodojem bude větší

Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) mají v Písečné vodojem s kapacitou 40 kubíků. Zdrojem vody je úpravna Kotelnice nad obcí a přebytky pitné vody z vodojemu Závrší. Ovšem nad tímto vodojemem se stahují mračna.

Ilustrační foto: tm

„Provedení stavebně technického průzkumu potvrdilo, že konstrukce vodojemu je na hranici životnosti a jeho částečná modernizace nedává smysl,“ naznačil mluvčí SmVaK Marek Síbrt s tím, že záměrem je postavit nový vodojem. Ale vše je teprve na začátku, SmVaK je v současnosti ve fázi přípravy projektové dokumentace.

Dle současného návrhu byl měl být v daném místě vybudován vodojem s kapacitou 2krát 75 metrů krychlových, tedy s celkovým objemem 150 metrů krychlových. Díky tomuto výraznému navýšení kapacity bude možné napojit současná spotřebiště a připojovat další domácnosti s ohledem na plán výstavby nových rodinných domů v Písečné. „Nový objekt bude následně napojen na stávající rozvody, což je přívod vody ze Závrší, výtlak zpět na Závrší, přívod z úpravny vody Kotelnice, výtlak z vodojemu Alžbětinky, odběr z vodojemu do obce a tak dále,“ vypočetl mluvčí.

Ač by se SmVaK nejraději pustil do stavby už v příštím roce a skončil v roce 2024, jedná se spíše o ideální scénář. „Je potřeba vyřídit veškerá povolení, rovněž budeme muset reagovat na situaci ve stavebním trhu. Uvidíme,“ uzavřel Síbrt.

Další zprávy z regionu