„Občany chceme motivovat k zodpovědnému třídění“

Odpadové hospodářství se v poslední době stává velkým tématem. Nejefektivnější způsob nakládání s odpadem hledají také ve Vendryni. Často se stává, že ho sem dovážejí občané z okolních obcí. „Na nepořádek kolem sběrných popelnic si posvítíme,“ varuje starosta Vendryně Raimund Sikora.

Starosta Vendryně Raimund Sikora. Foto: obec

 Na posledním zasedání zastupitelstva se debatovalo mimo jiné o tom, že do Vendryně dovážejí odpad občané z okolních obcí. O jaké lokality se jedná?

Jsme průjezdnou obcí, nejvíce odpadů se hromadí na nejfrekventovanějších místech. Jedná se o lokality Rybořovice, na Černovském a také u základních škol. Ověřili jsme si, že nádoby na separovaný odpad, především na papír a plast, naplňují nejen naši občané, ale i lidé z okolních obcí.

 Jak hodláte tento nešvar řešit?

Kdyby lidé byli ukáznění, házeli odpad do separačních kontejnerů a udržovali kolem nich pořádek, tolik by to nevadilo. Často je to bohužel tak, že krabice či třeba pytle s odpadem položí vedle kontejneru. Naše technická četa pak pořád jezdí a uklízí, aby bylo v obci čisto. Musíme přitvrdit. Pořádek na inkriminovaných místech chceme nastolit pomocí kamer a fotopastí. Provinění chceme řešit pomocí správního řízení, kde viníkovi hrozí až padesátitisícová pokuta. Každý si musí uvědomit, že pokud odloží odpad vedle separačních popelnic, podle zákona zakládá černou skládku.

 Nabízí se i nějaké jiné řešení?

Jelikož v obci funguje pytlový svoz, kdy občané mohou na své sběrné místo jednou měsíčně připravit v podstatě jakékoliv množství papíru a plastu, uvažujeme o tom, že bychom zrušili separované nádoby na plast a papír a ponechali bychom jenom ty na sklo, elektroodpad, textil a tuky.

 Roční poplatek za komunální odpad ve Vendryni činí 500 korun na občana. Uvažujete o jeho navýšení?

Občan zaplatí pět set korun, zhruba další pětistovku doplatí obec. Tuto částku máme už asi deset let. Zahrnuje svoz komunálního odpadu, pytlový svoz papírů a plastů jednou za měsíc a také dvakrát ročně odvoz velkoobjemového odpadu. U staré školy máme sběrný dvůr na elektroodpad a také máme uzavřenou celoroční smlouvu se společností Smolo, na základě které mohou naši občané šest dní v týdnu do sběrného dvora na Tyrské svážet bioodpad, velkoobjemový nebo nebezpečný odpad.

 

Další zprávy z regionu