Obce mají obavy ze slučování

Ulevit malým obcím od celé řady povinností a úkolů. S tím počítá návrh změny zákona o obcích. Ze slučování administrativy obcí však mají obavy starostové Sdružení obcí Jablunkovska (SOJ).

Menším úřadům se má ulevit. Ilustrační foto: tm

Na své příští setkání si proto pozvali poslankyni Parlamentu ČR Michaelu Šebelovou, aby jim zamýšlený krok vlády více přiblížila.

Dle vyjádření ministerstva vnitra mají menší obce k řešení řadu věcí, což může být do jisté míry složité a nákladné. „Proto mimo jiné připravilo návrh změny zákona o obcích. Ten od začátku tohoto roku umožňuje vytvoření specifického dobrovolného svazku obcí, takzvaného společenství obcí, a to na dobrovolné bázi. To neznamená žádnou povinnou integraci kompetencí, ministerstvo vnitra v žádném případě neplánuje žádné slučování obcí,“ vysvětlila Hana Malá z odboru komunikace ministerstva vnitra.

Předseda SOJ a starosta Horní Lomné Kamil Kawulok se obává, aby je zákon nevrátil do období před rokem 1989, kdy menší obce byly součástí měst. „Dle našich informací je podle vlády malých obcí hodně. Tímto krokem by mohla snížit náklady na úředníky, kteří v samosprávách pracují. Přitom obce mají úředníky kvůli zbytečné administrativě. Hranice malých obcí má údajně být pod dva tisíce obyvatel,“ pokračoval Kawulok, který stejně jako ostatní starostové SOJ chce mít co nejvíce informací, aby se předešlo i případným spekulacím.

Hana Malá z ministerstva vnitra vysvětluje, že institut společenství obcí na rozdíl od existujících dobrovolných svazků disponuje unikátní možností výkonu veřejné správy prostřednictvím sdíleného úředníka či úředníků. Jak dále dodala, především menší obce tak mají možnost využít služeb profesionálního úředníka pro zajištění výkonu správních činností. „Služby jsou zajišťovány jejich jménem, obce tak nepřicházejí o kompetence,“ dodává.

Další zprávy z regionu