Obec plánuje novou čistírnu

Výstavbu čistírny odpadních vod v lokalitě Kučery plánují v Bukovci. Kořenovou čistírnu odpadních vod s kapacitou zhruba 140 ekvivalentních obyvatel Bukovečtí plánují vybudovat v lokalitě Kučery, kde se výhledově počítá s výstavbou dalších nových rodinných domů.

„Můžeme říct, že projektová dokumentace je hotová. V současné době se vyřizují majetkoprávní vztahy, získáváme souhlasy vlastníků dotčených parcel pro umístění stoky veřejné splaškové kanalizace. Posléze se obrátíme na odbor životního prostředí v Jablunkově s žádostí o vydání stavebního povolení,“ přiblížil místostarosta Bukovce Janusz Motyka. Dodal, že obec se rozhodla pro kořenovou čistírnu proto, že je spolehlivá a trvanlivá, zvládá nárazový provoz a vyznačuje se nízkými provozními náklady.

 

Další zprávy z regionu