Obec vybrala místo pro nový obchod

Zastupitelé Komorní Lhotky po-stupně dláždí cestu pro příchod případného investora, který by v obci postavil a provozoval obchod. Na únorovém zasedání schválili koupi pozemku, na dubnové schůzi odsouhlasili nezbytnou změnu územního plánu.

V místě bývalého penzionu by mohla vyrůst prodejna potravin. Foto: AB

Po nové, větší prodejně potravin volají místní už delší dobu, najevo to dali i v dotazníkovém šetření, které bylo součástí přípravy desetiletého plánu rozvoje Komorní Lhotky. Lidé si stěžují, že pro podhorskou obec s více než 1500 obyvateli a dalšími stovkami chatařů, chalupářů a turistů jsou prostory současného obchodu nedostačující. Obec proto vykročila vstříc případné stavbě větší prodejny.

Zastupitelé už v únoru schválili koupi pozemku i s bývalým penzionem za předběžnou cenu 3 miliony korun. Obec ho hodlá prodat některému z obchodních řetězců k výstavbě obchodu s prodejní plochou 400 až 500 m2. Pozemek se však nachází ve smíšené obytné zóně, tudíž se parcela musí změnit v územním plánu na zónu občanské vybavenosti.

Územní plán Komorní Lhotky je z roku 2012, před několika lety prošel první úpravou, která vyhověla části žadatelů o převod jejich pozemků na stavební. Připravovaná druhá mutace dokumentu bude kromě zmíněné změny kategorie pozemku pro stavbu obchodu obnášet i formální úpravy, například změnu názvosloví. „Územní plány obcí se totiž podle nové legislativy, která je platná od letošního ledna, musí ‚překlopit‘ do tzv. jednotného standardu,“ vysvětlil místostarosta Jaroslav Szromek.

Cenová nabídka zhotovitele změny dokumentu činí 280 tisíc korun. „Gro této částky bude stát převedení plánu do jednotného standardu,“ poukázal starosta Komorní Lhotky Ivo Sztefek. „Máme však velkou šanci sáhnout si na dotaci, kterou pro tento účel poskytuje ministerstvo pro místní rozvoj,“ dodal.

Dotace se vztahuje právě na překlopení plánu do jed-notného standardu. „To tvoří podstatnou část naší změny. Na toto můžeme žádat dotaci až 90 procent uznatelných nákladů, maximálně 250 tisíc korun,“ upřesnil Jaroslav Szromek.

Zastupitelé pořízení druhé změny územního plánu a její obsah schválili jednomyslně. Rozhodli také, že při tom bude zvolen zkrácený postup. „Do konce letošního roku by to mělo být hotové,“ předpokládá starosta.

Necelé dvě desítky žádostí o případnou změnu pozemků na parcely stavební, které obec obdržela v období od první změny územního plánu dosud, do aktuálně připravované novelizace dokumentu nebudou zahrnuty. „Ploch pro rodinnou výstavbu je u nás dostatek,“ objasnil důvod Ivo Sztefek. Zastupitelstvo tyto žádosti vzalo na vědomí.

Další zprávy z regionu