Obyvatele Hrčavy trápí nedostatek vody

Zákaz napouštění bazénů, zákaz zalévání pozemků i mytí aut z veřejného vodovodu. Porušení tohoto opatření může vyjít až na 10 tisíc korun. Tak takové cedule si mohou přečíst lidé z Hrčavy. Obec totiž trápí nedostatek vody.

Cedule upozorňuje místní i chataře, že musí s vodou šetřit. Foto: mr

V úsporném režimu v počtu čtyř ze sedmi se sešli na konci června zastupitelé Hrčavy. Na pořadu jednání byly také žádosti od dvou rekreačních objektů na napojení se na obecní vodovodní řad. A třebaže právě tento bod byl odložen napříště, mezi zastupiteli se strhla diskuze o nedostatku vody v obci na trojmezí.

„Prosím vás, slibte, že toto nedopustíte, vždyť tady máme málo vody i pro nás,“ ozývalo se od občanů, kteří se přišli na jednání podívat. Starosta Marek Sikora pak vysvětlil, že bod se bude probírat příště a dorazit by měli i žadatelé, kteří představí své plány veřejnosti.

Jak také starosta řekl, na Hrčavě je problém s vodou obvykle jen několik dnů během horkého léta. „I proto jsme vyvěsili upozornění, že lidé v tuto dobu nesmí napouštět bazény, zalévat zahrady nebo si mýt auta vodou z našeho řadu. Pokud to udělají, vodojem je hned prázdný a ostatní lidé vodu nemají,“ vysvětlil.

Hrčava plánuje, že v brzké budoucnosti bude problém s vodou řešit. Chce nechat provést zkušební vrty nad vodojemem a zjistit, zda by se nemohl posílit zdroj vody. „Na pořadu dne je i otázka nového vodojemu, modernějšího, u kterého by se dala regulovat hladina vody. A pak bychom potřebovali i rekonstrukci samotného vodovodního řadu,“ dodal Sikora. Podle něj bude ale třeba řešit i otázku kanalizace, která by malou vesničku přišla až na padesát milionů korun.

Další zprávy z regionu