Oceláři se bouří proti levnému dovozu a vysokým nákladům

Krize evropského ocelářského průmyslu byla hlavním tématem společného setkání zástupců zaměstnanců, odborových organizací i odborových svazů z většiny firem ocelářského průmyslu působících na území České republiky, Polska a Slovenska.

Penzion Beskydka minulý týden hostil zástupce odborů hutnictví Česka, Polska a Slovenska.

Setkání proběhlo minulý týden v Dolní Lomné na půdě třinecké organizace ZO OS KOVO TŽ v penzionu Beskydka. Ochlazování poptávky a dramatickému snížení cen na trhu s ocelí čelí podle vystoupení jednotlivých zástupců firem každá z nich. „Na ocelářský průmysl v Evropě a jeho globální konkurenceschopnost doléhá několik negativních faktorů. Počínající ochlazování evropské ekonomiky, neutuchající nárůst objemu dovážené oceli ze třetích zemí, náklady na emisní povolenky a pokračující ekologizace a kolísavé ceny vstupních surovin. To vše vyžaduje výjimečná celoevropská opatření,“ informoval předseda ZO OS KOVO TŽ Marcel Pielesz.

Účastníci setkání se shodli v tom, že bude nutné vyvinout silnou společnou aktivitu na politické špičky v Evropě. „V Evropě bude muset být náš hlas velmi silně slyšet, protože jinak nebude mít hutnictví alespoň v této podobě budoucnost,“ uvedl mimo jiné Andrzej Karol, předseda Národní sekce hutnictví NSZZ „Solidarność“.
Výsledkem jednání je proto společná deklarace formulující požadavky ocelářů, která bude zaslána Evropské komisi, Evropskému parlamentu, vládám jednotlivých zemí i evropským odborovým centrálám a svazům. Hlavní poselství je, aby Brusel přijal nová efektivní opatření na záchranu ocelářství, které nyní táhne ke dnu levný import, prudce rostoucí ceny emisních povolenek a drahé energie. „Deklaraci předáme evropské odborové centrále IndustriAll, jako návrh znění Akčního plánu industriAll European Trade Union 2020 – 2024,“ upřesnil Marcel Pielesz. Oceláři zároveň žádají evropskou odborovou centrálu IndustriAll, aby v Bruselu před Evropským parlamentem zorganizovala protestní akci k předání Akčního plánu pro zachování průmyslu v EU.

„V Evropě bude muset být náš hlas velmi silně slyšet, protože jinak nebude mít hutnictví alespoň v této podobě budoucnost.“ Andrzej Karol, předseda Národní sekce hutnictví NSZZ „Solidarność“

„Společným jmenovatelem všech problémů a negativního vývoje je import levné oceli ze zemí jako je Čína, Turecko, Rusko a nyní například i Vietnam nebo Írán,“ upozornil předseda OS KOVO Jaroslav Souček.

S důrazem na vážnost situace v sektoru evropského ocelářství se jednání zúčastnili zástupci asociací hutních podniků daných zemí, a to statutární ředitel Ocelářské unie Daniel Urban, předseda rady Polské asociace (HIPH) Mirosław Motyka, Ředitel pro styk s vládou a Evropskou unii Michal Pintér a Peter Zima z U. S. Steel Košice. Dále předseda OS KOVO Jaroslav Souček, OZ KOVO Emil Machyna a předseda Národní sekce hutnictví NSZZ „Solidarność“ Andrzej Karol.

Deklarace shrnuje několik zásadních faktů. Ocelářský průmysl je dle ní nedílnou a potřebnou součástí průmyslu EU, jeho rozvoje, tvorby pracovních míst a musí být i jako dědictví historického vývoje zachován a podporován.  K dalším bodům patří například důrazná podpora technického vzdělávání, zajištění rovných podmínek na trhu a zabránění dovozu ze zemí, které nedodržují přísná ekologická opatření jako firmy v Evropě, nebo zajištění spravedlivých podmínek prostřednictvím posílení regulací obchodních obranných nástrojů. Oceláři také požadují opatření pro ekonomicky přijatelnou energetickou politiku EU i členských zemí z pohledu cen, investic, emisních povolenek a poskytování kompenzace nepřímých nákladů.

Další zprávy z regionu