Očistou prošlo šest stovek popelnic

Mimořádnou dezinfekci šesti stovek kontejnerů na odpad v době opatření proti šíření koronaviru provedli počátkem května v Českém Těšíně.

V Českém Těšíně vyčistili 600 popelnic. Ilustrační foto: ba

Vyčištěno a vydezinfikováno bylo celkem šest set odpadních nádob o objemu tisíc sto litrů na směsný a také na separovaný komunální odpad (těch bylo z uvedeného počtu přibližně 260).

Vymývání popelnic není v České republice zcela běžné. Neukládá je žádný zákon, jde o komfort občanů a čistotu. Proces funguje tak, že jakmile popelářský vůz vyprázdní kontejner, nastoupí mycí vozidlo, prázdnou nádobu sklopí do svých útrob, kde probíhá tlakem vody vlastní mytí s přídavkem dezinfekčního prostředku. Použitá voda posléze končí v čistírně odpadních vod.

Čištění a dezinfekci odpadních nádob provádí na objednávku města vybraná společnost. Český Těšín tuto nadstandardní službu zavedl již v roce 2011, od roku 2017 se čištění provádí pravidelně dvakrát ročně.

„Květnové čištění a dezinfikování popelnic bylo mimořádné. Na letošní rok jsou naplánována další dvě čištění, jedno se uskuteční v létě a další na podzim,“ informovala referentka odpadového hospodářství českotěšínské radnice Lenka Kročková.

Další zprávy z regionu