Odborníci řešili choroby srdce

Odborná kardiologická konference Kardioden se konala minulou středu ve vendryňském hotelu Vitality. Čtyřiadvacátý ročník přilákal na 500 odborníků z řad lékařů i nelékařského zdravotnického personálu.

Konference se zúčastnily desítky odborníků. Foto: Agel

„Program jsme letos obohatili o rozsáhlý diagnostický blok. Ten se věnuje jak neustále se vyvíjejícím diagnostickým možnostem ischemické choroby srdeční, tak i nejmodernějšímu využití magnetické rezonance v kardiologii nebo optimálnímu využití kardiomarkerů. Blok je inspirován i faktem, že jsme v posledních letech obnovili naše přístroje CT a MRI, které patří k absolutní technologické špičce,“ uvedl primář Libor Škňouřil, vedoucí lékař komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Agel Třinec-Podlesí, který byl garantem celé akce.

Konferenci pořádala tradičně Nemocnice Agel Třinec-Podlesí a Vzdělávací a výzkumný institut Agel. „Letos jsme se kromě ischemické choroby srdeční věnovali dvěma tématům, která jsou neméně důležitá. Prvním je cévní mozková příhoda, která je jednou z nejčastějších příčin úmrtí obyvatel rozvinutých zemí a vůbec nejčastější příčinou invalidizace jejich populace. Zazněly možnosti jak chirurgické, tak intervenční léčby, ale i možnosti kardiologické prevence tohoto závažného onemocnění,“ poukázal Libor Škňouřil.

Druhým tématem byly možnosti terapie onemocnění aorty a její chlopně. Nových případů v posledních letech přibývá a jsou nedílnou součástí zaměření komplexních kardiocenter.

„Mé kolegyně a kolegové svou aktivitou potvrzují vedoucí pozici mezi ostatními komplexními kardiovaskulárními centry. Rozsah kardiovaskulární péče poskytované v Třinci zdaleka přesahuje ostatní pracoviště včetně okolních fakultních nemocnic. Medicína poskytovaná našim pacientům je špičková nejen v České republice, ale snese i srovnání s nejlepšími pracovišti ve světě. Současně vychováváme nové generace mladých lékařů a věnujeme se ve zvýšené míře vědě a výzkumu. Dnešní odborná akce je toho dokladem,“ uzavřel ředitel pořádající Nemocnice Agel Třinec-Podlesí Radek Neuwirth

Další zprávy z regionu