Odešel Mons. Adam Rucki

Nejen katolickou církev v našem regionu zasáhla smutná zpráva. O víkendu zemřel v Českém Těšíně Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi. Rodákovi z Bukovce bylo 69 let.

Adam Rucki pocházel z Bukovce. Foto: RM

Po maturitě na českotěšínském gymnáziu v roce 1969 Adam Rucki vstoupil do kněžského semináře v Olomouci a 30. června 1974 přijal v Českém Těšíně kněžské svěcení. Poté působil jako kaplan v Havířově-Bludovicích, ve Frýdku a posléze v Třinci, přičemž od 1978 roku byl současně administrátorem ve Stříteži. V roce 1984 byl zatčen za organizování nepovolených biblických čtení pro mládež, putoval do vazby v Ostravě, a nakonec byl odsouzen k šestiměsíčnímu vězení za maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi. Mimoto dočasně přišel o státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti.

Po propuštění Adam Rucki krátce pracoval jako dělník v Jablunkově a posléze se jeho působištěm stalo Valašsko, v roce 1985 byl ustanoven farním vikářem ve Valašských Kloboucích a čtyři roky poté se stal farářem v Napajedlích, přičemž zároveň byl administrátorem dalších farností – ve Spytihněvi, Pohořelicích a Lhotě u Malenovic, dva roky byl děkanem zlínského děkanátu.

V roce 1995 odešel do Olomouce, kde působil jako spirituál Arcibiskupského kněžského semináře až do svého jmenování biskupským vikářem pro péči o duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi v roce 2005. Před osmi lety jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti a získal titul Monsignore. Posledním působištěm Adama Ruckého byla farnost Český Těšín.

Adam Rucki pocházel z Bukovce, patří mezi nejvýznamnější postavy obce. „Otec Adam mi byl velkou oporou v těžkých chvílích života a je pro mě nenahraditelný. Byl velmi pokorný člověk s obrovským srdcem, plným lásky. Zármutek v našich srdcích je nepopsatelný, už teď nám chybí,“ řekla starostka Bukovce Monika Czepczorová.

Poslední rozloučení s Adamem Ruckým se uskuteční v sobotu 19. prosince v 9.30 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě (tato mše svatá bude živě přenášena televizí Noe) a také při mši svaté ve 14. hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci. Tělo zesnulého spočine v kněžském hrobě na místním hřbitově.

Další zprávy z regionu