Odeszła poetka ludowa Aniela Kupiec

Niestety, mamy smutną wiadomość. We wtorek 10 września zmarła Aniela Kupiec (z domu Milerska), poetka ludowa, autorka opowiadań w gwarze cieszyńskiej, działaczka społeczna z Nydku. Odeszła w wieku 99 lat.

Anielę Kupiec odwiedzali regularnie harcerze, z którymi związała się w szkole wydziałowej w Bystrzycy. Foto: Norbert Dąbkowski

Urodzona w 1920 roku Aniela Kupiec swoje pierwsze wiersze zaczęła tworzyć już w szkole ludowej w Nydku. Interesował ją przede wszystkim otaczający ją świat, przyroda. Po ukończeniu „ludówki” uczęszczała do szkoły wydziałowej w Bystrzycy, gdzie zaczęła się jej przygoda z harcerstwem, a w 1937 roku ukończyła Szkołę Gospodyń Wiejskich w Końskiej.

Przed rozpoczęciem II wojny światowej pracowała w Hucie Trzyniec. W czasie okupacji pracowała fizycznie w lesie. Wspominając tamten okres, podkreślała, że praca w lesie była ciężka, ale była dla niej powodem do radości, gdyż mogła być blisko przyrody.

Po wyjściu za mąż za Jana Kupca w 1945 roku nie podjęła już pracy zawodowej. Poświęciła się prowadzeniu gospodarstwa domowego, wychowywaniu dzieci (Ewy i Bronisława) oraz działalności społecznej. Aktywnie działała na rzecz miejscowego koła PZKO w Nydku, gdzie udzielała się m.in. jako reżyser amatorskiego kółka teatralnego, była też aktywnym członkiem chóru działającego przy miejscowym kole, Sekcji Folklorystycznej ZG PZKO, Grupy Literackiej „63” i Sekcji Literacko-Artystycznej ZG PZKO.

Twórczość poetycka Anieli Kupiec trafiała przez długie lata do szuflady, jednak za namową koleżanki, poetki Ewy Milerksiej, pokazała swoją twórczość prof. Danielowi Kadłubcowi, który zachęcał ją do dalszej twórczości i udziału w konkursach literackich. Stopniowo zaczęła zdobywać nagrody i publikować w prasie regionalnej. Dostrzeżono jej talent poetycki i prozatorski.

Literacki debiut poetki pt. „Korzenie”, który wydała wspólnie z Ewą Milerską i Anną Filipek, ukazał się w 1987 roku. Rok później wydała tomik poezji Anieli Kupiec pt. „Malinowy Świat”, 1997 roku zaś zbiór opowiadań pt. „Połotane żywobyci”. W 2005 roku ukazał się zbiór poezji i prozy pt. „Po naszymu. Pieszo i na skrzidłach”.

Jej talent szedł w parze ze skromnością. Odeszła wybitna poetka i autorka pisząca w gwarze, której twórczość cieszyła się wielkim uznaniem krytyków literackich oraz czytelników.

Další zprávy z regionu