Odszedł Kazimierz Jaworski

W sobotę 12 czerwca zmarł w wieku 82 lat Kazimierz Jaworski, długoletni redaktor naszej gazety, pisarz i krytyk literacki z Trzyńca.

Śp. Kazierz Jaworski. Foto: archiwum mc

Kazimierz Jaworski urodził się 4 lutego 1940 w Trzyńcu-Końskiej. Swojej rodzinnej wsi poświęcił kilka publikacji, m.in.  książkę pt. „220 lat szkolnictwa w Końskiej, „65-lecie dzoałalności Miejscowych Kół PZKO w Końskiej”, „Sylwetki ludzi związanych z Końską”, „Historia kościoła Wszystkich Świętych w Końskiej 1447-1964” czy „Kajzarówka”, która ukazała się w styczniu bieżącego roku.

Był absolwentem Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, gdzie studiował polonistykę i filozofię. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu estetyki z ukierunkowaniem na krytykę teatralną. W redakcji Trzynieckiego Hutnika pracował w latach 1968-2000. Z Hutą Trzyniecką związany był już jednak wcześniej, w latach 1961-1963, zanim rozpoczął studia w Ołomuńcu. Stanowisko polskiego redaktora zaproponował mu odchodzący wówczas z tej pozycji Adam Wawrosz.

Kazimierz Jaworski publikował także na łamach Głosu Ludu, Zwrotu i Kalendarza Śląskiego. W 2012 został laureatem Srebrnych Spinek, nagrody przyznawanej przez Konsula Generalnego RP w Ostrawie.

Był członkiem wielu ugrupowań artystyczno-literackich, m.in. Stowarzyszenia Literatów Polskich, Zaolziańskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Sekcji Historii Regionu przy ZG PZKO. Wraz z Władysławem Sikorą i Bronisławem Liberdą tworzyli tzw. „Trójkąt Bermudzki”.

Rodzinie składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

Další zprávy z regionu