Odznaczenia dla członków Rodziny Katyńskiej w RC

W piątek 16 kwietnia w Konsulacie Generalnym w Ostrawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych członkom Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Republice Czeskiej.

Odznaczeni członkowie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w RC. Foto: KG

Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono Mieczysława Witoszka, który jest członkiem Stowarzyszenia od 1992 roku a od 1997 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu. Jest współorganizatorem stałych wyjazdów członków i sympatyków Stowarzyszenia do miejsc związanych z historią.

Podczas uroczystości wręczono także medale „Pro Patria” za kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka medale z rąk konsul generalnej Izabelli Wołłejko-Chwastowicz odebrały Maria Witoszkowa, Anna Grzegorzowa oraz Helena Vittowa, długoletnie członkini Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w RC.

Obchody w dniu pamięci
W dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który w Polsce obchodzony jest 13 kwietnia, odbyła się uroczystość wspomnieniowa przy tablicach upamiętniających tragiczną śmierć 222 Polaków wywiezionych z Zaolzia i zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Wieńce i kwiaty przed pomnikiem ofiar II wojny światowej na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie złożyła delegacja polskich placówek dyplomatycznych, Rodziny Katyńskiej w RC oraz polskich organizacji w RC.
Według danych prof. dr Mečislava Boráka, liczba ofiar Zbrodni Katyńskiej z naszego terenu wynosi ponad 500 osób. Były to osoby urodzone, mieszkające lub pracujące na terenie dzisiejszej Republiki Czeskiej, żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji Województwa Śląskiego i innych służb państwowych Rzeczypospolitej Polski.

Další zprávy z regionu