Odznaczenie dla Władysława Kristena

W piątek 6 sierpnia, w 77. rocznicę tragedii żywocickiej uhonorowany został medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” Władysław Kristen, działacz społeczny i harcerz z Czeskiego Cieszyna.

Władysław Kristen. Foto: mc

Odznaczenie przyznawane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP wręczyła mu konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz w Centrum Polskim Kongresu Polaków w RC.

Władysław Kristen jest aktywnym członkiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Przez 35 lat pełnił funkcję prezesa Miejscowego Koła PZKO w Czeskim Cieszynie-Mostach.

Aktywnie działa w Kole Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Cieszyn oraz Kręgu Seniora Harcerstwa Polskiego w Czechach. Współorganizuje spotkania Kręgów Seniora ZHP w Cieszynie, Bielsku-Białej i Rybniku z Kręgiem Seniora Zaolzie Harcerstwa Polskiego w Czechach. Reprezentuje też seniorów Harcerstwa Polskiego w Czechach na corocznych ogólnopolskich Złazach Seniorów.

„Pielęgnuje historię Polaków na terenie Śląska Cieszyńskiego, swoimi inicjatywami utrzymuje pamięć o polskich ofiarach nie tylko wśród kolejnych pokoleń Polaków, ale wszystkich mieszkańców tych terenów”, powiedziała w trakcie wydarzenia konsul generalna, podkreślając iż wśród wielu inicjatyw historyczno-edukacyjnych, które zainicjował i osobiście kieruje ich przygotowanie należy wymienić rajd „Rowerem po żywocickich stelach”.

„Rajd rowerowy jest jednym z najważniejszych wydarzeń upamiętniających tragiczną śmierć Polaków podczas drugiej wojny światowej w Żywocicach. Rajd odbywa się corocznie od roku 2010 w formie objazdu kamiennych stel umieszczonych w miejscach egzekucji 36 mieszkańców Żywocic w dniu 6 sierpnia 1944 roku przez nazistów”, uściśliła Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

„Jako harcerz życzę, żeby w przyszłości młodzież zainteresowała się tymi sprawami”, podkreślił w trakcie uroczystości Władysław Kristen.

Další zprávy z regionu