Opatření kvůli koronaviru omezí návštěvnost bohoslužeb i pohřbů

Také náboženské obřady omezují bezpečnostní opatření, které vydalo ministerstvo zdravotnictví s ohledem na možnou nákazu novým typem koronaviru.

Ilustrační foto: pm

Čeští a moravští biskupové vydali prohlášení k omezení náboženských shromáždění přesahující účast nad 100 osob. „Opatření se dotýká nejen bohoslužeb, ale i dalších jednorázových akcí jako jsou poutě, svatby, pohřby a další,“ uvedli biskupové s tím, že je třeba rozhodnutí vlády respektovat.

„Prakticky se omezení dotkne událostí, které navštěvuje více než 100 osob. Většina bohoslužeb ve všedních dnech takovou návštěvnost nedosahuje. Problém však může nastat v případě pohřbů, jejichž návštěvnost nelze předvídat. Omezení dopadne také na kulturní akce, které se v kostelích připravovaly,“ upřesnil tiskový mluvčí Biskupství ostravsko-opavského Pavel Siuda.

Pro nedělní bohoslužby biskupové navrhují, aby duchovní ve farnostech bohoslužby rozdělili tak, aby na žádné z nich nebylo více než 100 osob. V ostravsko-opavské diecézi se to týká především velkých měst a silně religiózních oblastí Opavska, Hlučínska a Frýdecko-Místecka.

„Věřící mohou podle biskupů svou nedělní povinnost účasti na mši svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo sledováním vysílání na nových médiích,“ pokračoval mluvčí. Současně také vyzývá věřící, aby dbali na hygienické návyky a byli ohleduplní ke svým bližním.

Biskupové také vyzvali, aby se ti, kdo mají příznaky nemoci dýchacích cest, mají podezření z nákazy koronavirem nebo jsou v karanténě, zdrželi účasti na bohoslužbách. Stejný apel rovněž vyslali směrem ke kněžím a dalším pomocníkům v liturgii.

Představitelé katolické církve prosí věřící, aby se modlili za nemocné a ukončení šíření nákazy a byli připraveni pomoci těm, kdo ji budou potřebovat. Například tím, že pomohou pohlídat děti svým přátelům a známým, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání.

František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, se obrací na věřící: „Všichni společně máme povinnost usilovat o to, aby se šíření nákazy, pokud možno co nejvíce zamezilo, nebo zpomalilo. Zároveň ale máme jako křesťané i v této situaci povinnost být šiřiteli Kristovy lásky a naděje formou modlitby a účinné pomoci druhým. Církev respektuje Mimořádné opatření vlády a biskupové vyzývají farnosti k jeho dodržování.

Pro život církevních společenství v ostravsko-opavské diecézi upřesňuji všeobecná vládní nařízení následujícím způsobem:

  • Zodpovědností každého duchovního je zajistit, aby na bohoslužbách nebylo skutečně více než 100 osob. V případech, že budou z tohoto důvodu na některých místech nedělní bohoslužby zrušeny, uděluji věřícím dispens od účasti na nedělní bohoslužbě.
  • Stejně tak uděluji dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě všem věřícím nad 70 let věku, osobám se sníženou imunitou, nebo chronicky nemocným, a to bez ohledu na místní situaci.
  • Mají-li dispenzovaní možnost, doporučuji, aby sledovali nedělní bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků zvláště Televize Noe a Radia Proglas, případně využili pro slavení eucharistie a svaté přijímání všední dny.
  • V přímluvách ať je pamatováno v souvislosti s epidemií na nemocné, zemřelé a jejich rodiny, na zdravotní personál a státní představitele a jejich rozhodnutí.
  • Při pozdravení pokoje vynechejte podání rukou. Vyprázdněte kropenky u vchodů do kostela.
  • Nemocným a seniorům ať je nabídnuto v rámci možnosti farnosti přinášení eucharistie, při zachování patřičných hygienických opatření.

Obracím se na všechny své diecézany, abychom nesli tuto situaci současného života světa jednak ve svém odpovědném chování, ale také v modlitbě. Spoléhejme nejen na opatření lidské, ale na pomoc Boží a na ochranu nebeské Matky. Jak to bylo vlastní věřícím ve všech těžkých dobách. Můžeme se také připojit k modlitební výzvě papeže Františka a každý večer až do středy Svatého týdne se modlit ve 20 hodin za ochranu a pomoc Panny Marie.“

Další zprávy z regionu