Oprava školy spěje do finále

Rozsáhlá rekonstrukce základní školy s polským jazykem vyučovacím v Bukovci probíhá hladce a míří do finále. K předání stavby by mělo dojít v půlce května.

Prostranství vedle školy prokoukne. Foto: ba

Nejobjemnější část prací, byť finančně ne nejnákladnější, představovala výměna povrchů všech stěn, stropů a podlah za nové. „Udělali jsme nové rozvody – elektřiny i sdělovací, vody i topení, použili jsme nové materiály i technologie,“ vylíčil Bedřich Čmiel, jenž má na starosti stavební a technický dozor. Dodal, že nové jsou veškeré obklady, dlažba a linolea. Stavební práce uvnitř budovy vyšly přibližně na sedm milionů korun, obecní pokladně ulehčila dotace z ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5,8 milionu korun.

Veškeré prostory školy včetně chodníku a vstupu do budovy budou nově bezbariérové. Škola bude mít novou čistírnu odpadních vod a také dešťovou kanalizací, přičemž šedá voda bude následně využívána ke splachování. „Školu prozatím vytápíme plynem, jako alternativní zdroj by mohlo sloužit tepelné čerpadlo,“ poznamenal Bedřich Čmiel. Nábytkem a IT technikou by škola měla být vybavena do poloviny června, veškeré práce by pak měly skončit před začátkem letních prázdnin.

Zásadní proměny dozná rovněž prostranství mezi budovami základní školy a nedaleké mateřské školy. „Propojením pozemku u budovy školy s pozemkem u budovy mateřské školy a obecních bytů vznikne jedna celistvá plocha, která bude doplněna dřevěnými prvky pro nejmenší. Její součástí bude propojovací chodník mezi oběma budovami, hřiště pro školáky i menší hrací plocha určená dětem z mateřské školy. Samozřejmostí bude výsadba vegetace obdobná té, která je u české základní školy v Bukovci, v areálu Kempaland i u parkoviště u kostela,“ přiblížila starostka Bukovce Monika Czepczorová.

Další zprávy z regionu