Opraví hlavní tah u hranic

Blíží se zahájení opravy silnice I/48 v úseku Mosty (městská část Českého Těšína) – Chotěbuz. Stavební práce začnou v úterý 27. června. Celá akce je vyčíslena na více než 55 milionu korun.

ˇUsek, který budou opravovat. Repro: ŘSD

V úseku rekonstrukce povede veškerý provoz sníženou rychlostí v jednom pruhu pro každý směr jízdy. Hotovo by mělo být přibližně do konce letních prázdnin.

Před zahájením projekčních prací na místě provedli diagnostiku pomocí jádrových vrtů, sond a navazujících zkoušek, současně měřili únosnost vozovky. „Z kontroly vyplývá, že stávající stav silnice vykazuje vady odpovídající stáří a zatížení komunikace. Místem projíždí přes 10 tisíc aut denně, z toho více než 4 600 kamionů. Frekvence a skladba dopravních prostředků způsobily výtluky, hrby, trhliny a plošné deformace včetně koroze,“ vypočetl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Mazal.

Na základě zpracované diagnostiky ŘSD zvolilo opravu pomocí recyklace za studena na místě s pokládkou nových asfaltových vrstev, očekávaná životnost dosahuje 20 let. Součástí opravy je obnova vodorovného dopravního značení, výměna svodidel, úprava zpevněných rigolů a čištění odvodnění.

Další zprávy z regionu