Opraví poškozené cesty

K opravě poškozených úseků obecních cest v okrajových lokalitách přistoupí v Milíkově.

Většinu poškozených obecních komunikací Milíkovští dali do pořádku v loňském roce bezprostředně poté, co zdárně dokončili stavbu splaškové kanalizace v centru obce.

„Ještě nám však zbylo několik úseků obecních komunikací, které chceme dát do pořádku letos. Jedná se především o okrajové lokality naší obce. Odstraníme starou asfaltovou vrstvu a nahradíme ji novým živičným povrchem,“ nastínila starostka Milíkova Eva Kawuloková. Dodala, že v příštím roce přijde řada na cesty v lokalitě Podolovice, a tím bude oprava místních komunikací spadajících do majetku obce u konce.

Další zprávy z regionu