Opravu silnice v Písku zkomplikoval ujíždějící svah

Na první pohled banální investici, která si v reálu vyžádala řešení závažného problému, dovedli vloni do zdárného konce v Písku. Oprava místní komunikace a odvodnění v lokalitě Zakympi je vyšly zhruba na dva a půl milionu korun.

Oprava místní komunikace dala Píseckým pořádně zabrat. Foto: ba

Písečtí se chtěli pustit do dlouho plánované opravy odvodňovacího žlabu a několika set metrového úseku obecní cesty v lokalitě Zakympi. „Pod povrch vozovky se začala dostávat voda, takže bylo jen otázkou času, kdy by ho nenávratně poškodila,“ zdůvodnila starostka Písku Věra Szkanderová.

Zdánlivě triviální rekonstrukce však odhalila závažný problém. „Ukázalo se, že pod asfaltovou vrstvou není žádný základ. Jakmile jsme kufr pro podkladní vrstvu začali hloubit, začal ujíždět nezpevněný svah i se zídkou, která měla bránit jeho sesunutí na cestu,“ popsala.

Rekonstrukci, která se původně měla uskutečnit v roce 2019, Písečtí předčasně ukončili a v loňském roce se pustili do díla znovu. „Nechali jsme vytvořit nový projekt a přizvali jsme si na pomoc statika, aby nám poradil, jak nejúčinněji ujíždějící svah zabezpečit,“ pokračovala starostka. Obec zabezpečila svahy proti sesuvu opěrnou zídkou, vytvořila kvalitní podkladní vrstvu pod vozovkou, na kterou položila nový živičný povrch, a cestu také odvodnila.

 

 

Další zprávy z regionu