Ornitologové zachraňovali vzácné čejky před traktory

Několik párů vážně ohrožené čejky chocholaté zahnízdilo na Třinecku a Jablunkovsku. Ornitologové se proto snažili, aby opeřence ochránili před traktory.

Hnízdo čejky je nenápadné a dá se lehce přehlédnout. Foto: archiv D. Křenka

Čejky během jarních týdnů začaly hnízdit v zaoraném poli u Vendryně. Vzhledem k tomu, že pole mělo zanedlouho projít zemědělskou úpravou, ochránci přírody se rozhodli vzácného ptáka chránit. Hnízda tak ornitologové nejprve přesně lokalizovali, aby se následně s majiteli orné půdy domluvili, že tato místa před vyjetím těžké techniky označí.

Traktoristé díky tomu mohli hnízda jednoduše minout a ohrožený druh nezahubili. „Byly to chvíle napětí, jestli se celá akce zdaří. Objet malé a nenápadné hnízdo tak, aby okolo zůstala co nejmenší plocha nezoraná, je trochu umění. Naštěstí se vše podařilo a samice čejek po skončení polních prací zasedly na všechna tři hnízda,“ prozradil ornitolog a referent vodního hospodářství a ochrany přírody českotěšínské radnice Daniel Křenek s tím, že největší nebezpečí pro zvíře tímto pominulo.

Kdysi běžný pták je vzácností. Za posledních dvacet let se jejich populace ztenčila o více než 80 procent. „V regionu Třinecka, Jablunkovska a Těšínska je blízko vyhubení. Příčinou je nevhodné zemědělské hospodaření a s ním spojené změny v krajině. Tím, že čejky už hnízdí převážně na zoraných polích, přijdou během polních prací o hnízda,“ říká ornitolog. „Těší nás proto, že se najdou zemědělci, kteří při ochraně čejky spolupracují a dávají tak naději novému pokolení těchto rychle ubývajících bahňáků,“ uzavřel Daniel Křenek.

Další zprávy z regionu