Oslavy dne seniorů se v Nemocnici Český Těšín ujali studenti

První říjen připadá v kalendáři tradičně na Mezinárodní den seniorů. V Nemocnici Český Těšín se jeho připomenutí chopili žáci Střední zdravotnické školy AGEL.

Studenti přišli za seniory oslavit jejich svátek. Zazpívali si pak všichni. Foto: AGEL

Studenti si pro klienty oddělení ošetřovatelské péče a sociálních lůžek připravili kulturní program, který zpestřil jinak všední den. Žákyně zdravotnické školy si pro seniory nastudovaly několik českých i polských lidových písní i s hudebním doprovodem, aby si mohli zazpívat i jejich hostitelé. A klienti sociálních lůžek a pacienti z oddělení se opravdu přidali. „Pro studenty zdravotnické školy je důležité být s pacienty už od samého začátku, abychom z nich mohli vychovávat špičkové zdravotníky, kterým není cizí empatie a práce s lidmi. Mezinárodní den seniorů se nám jevil jako skvělá příležitost, jak se zapojit do dění v nemocnici mimo běžné exkurze, zvláště když jsme na po zahájení školního roku zjistili, kolik nadaných a šikovných žáků se nám ve třídách sešlo,“ okomentovala působení žáků zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy Karin Delongová, která studenty doprovázela.

Studentky zábavnou formou procvičovaly se seniory paměť. Foto: AGEL

Kulturní odpoledne se odehrálo v nemocniční kapli, a aby přítomní senioři nezůstali jen pasivními posluchači, připravili si žáci i několik úkolů na procvičení paměti. Senioři tak doplňovali přísloví, propletené obrázky či rozpoznávali tvary. „Představení se dětem moc povedlo, hlavně se nám líbily scénky ze života, které zahrály,“ ohodnotila snahy žáků paní Drahuška, která tráví v nemocnici na sociálních lůžkách už pět měsíců.

Navázání spolupráce nově otevřené střední zdravotnické školy a těšínské nemocnice si přitom pochvaluje i vedení Nemocnice Český Těšín. „Věřím, že akcí, na kterých se budeme podílet společně, bude přibývat,“ uzavřela členka představenstva Nemocnice Český Těšín Alice Ručková.

Další zprávy z regionu