Oslavy výročí odborného školství na Těšínsku začaly

Letos si v Českém Těšíně připomínají 150. výročí odborného školství na Těšínsku a zároveň 10 let Albrechtovy střední školy. Oslavy jsou rozděleny do tří bloků, přičemž první se uskutečnil posledního května.

Součástí oslav byl i křest knihy. Foto: tm

V roce 1872 si kníže Albrecht řekl, že založí školu a pronajal si lovecký zámeček v Chotěbuzi. V září téhož roku do nově vzniklé školy nastoupilo 12 žáků, kteří se věnovali převážně praktickým věcem spojeným se zemědělstvím. „Pokračovatelem odborného školství je již 10 let Albrechtova střední škola, která má 850 žáků rozdělených do 13 studijních oborů,“ nastínil ředitel českotěšínské školy Pavel Cieslar, který zdůraznil, že škola nadále klade důraz na praktické dovednosti.

Posledního května byli do školy pozvání hosté z řad zřizovatele, vedení města, základních a středních škol a v neposlední řadě partneři školy z řad firem z okolí. „Poděkovali jsme jim za to, jak škola nyní vypadá a funguje. Zároveň jsme pokřtili knihu mapující 150 let odborného školství, která má jednoduchý název – 150/10. Je v ní popsána historie a současnost, každý tam najde to své. Knížka je dělána obrázkovou formou a má symbolicky 160 stránek,“ pokračoval ředitel. Druhý blok oslav plánují ve škole na konec června, kdy budou pozvání bývalí zaměstnanci školy. V září oslavy vyvrcholí. Při příležitosti 20. ročník Biojarmarku se dveře školy otevřou široké veřejnosti.

„Je krásný pocit slavit toto jubilem. Já sám jsem absolventem zdejší školy, kde jsem studoval v letech 1984 až 1987. Když si vzpomenu, jak tehdy škola vypadala a jakou prošla proměnou, tak jsem rád, že k jejímu dalšími chodu a směřování svým vlivem rovněž přispívám,“ vyznal se Cieslar, který se po skončení školy do zdejšího zařízení vrátil v roce 2006. Nejdříve působil jako učitel, později měl na starost praxi, aby posléze zastával funkci ředitele.

Mezi hosty byl i náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny. „Sto padesát let je dlouhá historie. Zpočátku se jednalo o zemědělské obory, nyní má škola tři pilíře. Jeden je zemědělství a jsem rád, že se toto odvětví udrželo. Dále to jsou obory spojené s gastrem a poslední polygrafické obory,“ vypočetl náměstek, podle kterého má polygrafie v Českém Těšíně více něž 100letou tradici. „Škole přeji, aby do budoucna produkovala kvalitní zaměstnance pro potřeby trhu práce,“ uzavřel Folwarczny.

Další zprávy z regionu