Pacienti ocenili Nemocnici Podlesí v celorepublikové anketě

Nemocnice Podlesí letos opět bodovala v anketě nezávislé organizace HealthCare Institute Nemocnice České republiky 2018.

Nemocnice Podlesí získala i prvenství v podkategorii Nejkratší doba čekání z pohledu ambulantních pacientů. Foto: nemocnice

Třinecké zdravotnické zařízení mezi nefakultními nemocnicemi dominovalo v kategorii Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů a navíc Nemocnice Podlesí získala i prvenství v podkategorii Nejkratší doba čekání z pohledu ambulantních pacientů a třetí skončila v další podkategorii Bezpečná nemocnice – seznámení hospitalizovaných pacientů s riziky zákroku.

„Jsme velmi rádi, že je Nemocnice Podlesí i nadále pacienty vnímána velmi pozitivně. Toto ocenění je výsledkem práce všech našich zaměstnanců, kteří se dlouhodobě snaží v nemocnici vytvořit rodinnou atmosféru,“ říká předseda představenstva Nemocnice Podlesí Radek Neuwirth s tím, že ke kvalitní péči nepatří pouze odbornost, jejíž nejvyšší kvalita je v Nemocnici Podlesí nezpochybnitelným standardem, ale také příjemné prostředí a lidský přístup k pacientům.

Nemocnice Podlesí, která je členem skupiny Agel, byla v této anketě nezávislé organizace HealthCare Institute úspěšná i v minulých letech. V roce 2009, 2013 a 2014 byla dokonce v celkovém žebříčku nemocnic na prvním místě mezi českými nemocnicemi. „Tyto úspěchy svědčí o dlouhodobě stabilním a správném přístupu všech zaměstnanců k našim klientům a potvrzují cíl být vždy o krok napřed před ostatními,“ dodal předseda představenstva.

V průzkumu organizace HealthCare Institute od 1. února do 31. srpna hodnotilo na základě vlastní zkušenosti více než 60 tisíc hospitalizovaných pacientů, přes 41 tisíc ambulantních pacientů a více než 6000 zaměstnanců nemocnic celkem 155 tuzemských nemocnic. Cílem hodnocení bylo sestavit žebříček nemocnic podle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců.

Podle organizátorů ankety je pro pacienta, který si chce vybrat dobrou nemocnici, podstatné klást si následující otázky a znát na ně odpovědi. Například zda mu byl předem dobře a srozumitelně vysvětlen postup léčby a zda byl seznámen s veškerými riziky zákroku. Jestli s ním personál jednal s úctou a respektem nebo zda lékaři a sestry včas zareagovali na stížnosti na bolest. Důležité je rovněž brát v potaz, jestli se pacient při pobytu v nemocnici a při jednotlivých vyšetřeních něčím nenakazil nebo zda se cítil bezpečně, ať už z hlediska možných krádeží nebo díky tomu, že si sestřičky ověřují identitu pacienta před tím, než mu podají léky.

V průzkumu se hodnotila také kvalita jídla nebo včasnost reakce personálu nemocnice na pacientovy prosby. Podstatný při posuzování kvality je samozřejmě také fakt, jestli se člověk cítí po zákroku a po léčbě vyléčený a v pořádku. Dalším kritériem při volbě nemocnice je v dnešní hektické době i rychlost, s jakou se dostanete do ordinace či k hospitalizaci. Dobře propracovaný systém přijímání pacientů je totiž základem úspěšně řízené nemocnice.

Další zprávy z regionu