Park Nemocnice Agel Třinec-Podlesí nabízí domov ptákům

Perfektní péče se v Nemocnici Agel Třinec-Podlesí nedostává pouze pacientům, ale také obyvatelům z říše zvířat, kteří si její okolí plné vzrostlých stromů oblíbili. V letošním roce přibylo v areálu 15 nových ptačích budek a ty na své opeřené nájemce dlouho čekat nemusely.

Instalace ptačích budek proběhla letos na jaře. Foto: Agel

Blízkost nedalekých Beskyd, kdy mají pacienti z oken třinecké nemocnice v Podlesí výhled až na vrchol Javorový vrch, může u mnohých z nich vzbuzovat dojem, že se ani nenachází ve zdravotnickém zařízení. K tomu přispívá i fakt, že v udržovaném parku v areálu nemocnice i kolem heliportu může pozorný pozorovatel zahlédnout srnky či zajíce. Od letošního roku by se Nemocnice Agel Třinec-Podlesí ale mohla přejmenovat podle hitu Karla Gotta na nemocnici „ptačích árií.“

„V nemocničním parku bylo v minulých měsících rozmístěno zatím patnáct ptačích budek. Celkem deset je určeno pro sýkorky. Další tři pro špačky a dvě pro šoupálky. Už letos na jaře bylo slyšet, že se ptáci v budkách uhnízdili a vyvádějí tam svá mláďata. Pokud budou všechny budky osídleny, určitě zvažujeme umístění dalších ptačích obydlí,“ vysvětluje vedoucí údržby zmíněné nemocnice Daniel Rusz.

Nemocnice v Podlesí se rozmístěním ptačích budek i dalšími kroky snaží přispívat k ochraně životního prostředí a vytvářet zároveň přívětivé podmínky pro pacienty i své zaměstnance. „Jsem přesvědčen, že našim pacientům působivé výhledy na nedaleké Beskydy, procházky v nemocničním parku, kde lze poslouchat někdy téměř ptačí symfonie, přispívají k navození duševní pohody a pomáhají pozitivním způsobem k jejich rekonvalescenci,“ říká předseda představenstva Nemocnice Agel Třinec-Podlesí Radek Neuwirth s tím, že do parku míří občas kvůli uklidnění a relaxaci i lékaři a sestřičky a další zaměstnanci nemocnice.

„Zeleň se stala nedílnou součástí exteriéru našeho zdravotnického zařízení. Ptačí budky umístěné na vzrostlých stromech umožňují zahnízdění ptactva v lesních porostech a vytvářejí tak příznivé podmínky pro likvidaci hmyzích škůdců. Ačkoli každé ptačí obydlí vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu, plánujeme na příští rok instalaci dalších budek pro nové obyvatele ptačí říše. Zkrátka, vztah k přírodě u nás vždy měl a bude mít své nezastupitelné místo,“ shrnul závěrem ředitel nemocnice.

Další zprávy z regionu