Partneři z příhraničí jednali o spolupráci

Přeshraniční spolupráce firem v obou částech Těšínského Slezska a problematika zaměstnanosti v tomto regionu byly nosnými tématy, kterými se v ropickém Golf Resortu zabývali členové Oblastní hospodářské komory v Třinci se svými hosty.

Tématem setkání byla mimo jiné i přeshraniční spolupráce regionálních firem. Foto: ba

Představitelé firem, okresních a krajských hospodářských komor, úřadů práce i vedení měst bezmála tři hodiny debatovali o možnostech, jak docílit toho, aby lidé Těšínské Slezsko neopouštěli natrvalo, jak vzdělávat mládež, aby zde v budoucnu našla uplatnění na trhu práce, a jak prohloubit spolupráci mezi podnikatelskými subjekty z obou stran Olše.

„Každý začátek je těžký, nicméně z dnešního setkání i z rodící se spolupráce mám dobrý pocit,“ prohlásil předseda Oblastní hospodářské komory v Třinci Rostislav Zabystrzan. „Občany žijící po obou stranách hranice, zejména pak ty mladé, chceme přesvědčit o tom, že náš region je zajímavý a nabízí nespočet možností v oblasti podnikání či využití volného času. I navzdory konkurenčnímu podnikatelskému prostředí chceme spolupracovat a navzájem se doplňovat, aby lidé náš region neopouštěli,“ pokračoval Zabystrzan.
Během diskuze opakovaně zaznělo, že čeští zaměstnavatelé jsou spokojení se zaměstnanci z Polska, kteří našli profesní uplatnění ve firmách na Třinecku a okolí.

„Polští zaměstnanci jsou pracovití. Jsou vděčnými zaměstnanci, váží si práce i našeho sociálního systému. Věřím, že by mohli najít uplatnění v našich závodech v ještě větší míře,“ dodal předseda třinecké Oblastní hospodářské komory Zabystrzan.

„Poté, co začala klesat disponibilní pracovní síla, jsme se začali orientovat také na Polsko. Nyní už máme necelou stovku kmenových zaměstnanců z Polska. Máme s nimi velmi dobré zkušenosti, odpadá také jazyková bariéra. Uchazeče o zaměstnání z Polska vítáme,“ řekl ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Třineckých železáren Ivo Žižka.

Jak uvedla ředitelka Česko-polské obchodní komory v Ostravě Izabela Kapiasová, instituce se zabývá obnovením systému Eures. Jedná se o evropský portál pracovní mobility, prostřednictvím kterého lze najít nebo nabídnout pracovní pozici v zahraničí. „Naše pohraničí má velký potenciál a byla by škoda, kdybychom ho nevyužili v plné míře,“ dodala Izabela Kapiasová.

Další zprávy z regionu