Pěší už nebudou muset chodit po krajnici

Nových rodinných domů v Jasení přibývá, intenzita dopravy v této okrajové části Návsí narůstá. V zájmu zvýšení bezpečí chodců obec hodlá postavit chodník vedoucí od křižovatky v Jasení až k autobusové zastávce Návsí, Šnapka.

V Jasení mají v plánu postavit chodník. Foto: ba

Stezka vyhrazená pěším by měla mít zhruba 900 metrů. Počítá se s tím, že bude lemovat levou stranu silnice – ve směru od Návsí. Nyní se objevila ve hře i druhá varianta, kdy by chodník mohl vést po opačné straně komunikace.

Obec finišuje s přípravou projektové dokumentace. Pracuje se na jejich úpravách, v souladu s požadavky, které klade Správa silnic Moravskoslezského kraje, již komunikace i přilehlé pozemky patří.

„Silnice je poměrně úzká, proto by ji Správa silnic MSK chtěla rozšířit. Chodník by měl vést po okraji pozemku, který vlastní. A to by znamenalo nutnost přesunout dvacet sloupů elektrického vedení, což by při současných cenách stálo přes dva miliony korun. Proto se zabýváme i druhou možností, kdy by byl chodník napravo. Druhá alternativa je ekonomičtější, nicméně bude potřeba zjistit, zda bychom nenarušili ochranné pásmo plynového potrubí,“ vysvětlil starosta Návsí Marian Waszut.

V Návsí dělají vše pro to, aby ke stavbě chodníku mohli přistoupit co možná nejrychleji. „Rodinných domů v této lokalitě přibývá. Chodí tudy čím dál více lidí, přibývá také aut. Samotná silnice z Návsí do Jasení nabírá na významu, protože ji využívají jako záložní trasu občané Milíkova, Dolní Lomné či Bocanovic,“ dodal Waszut.

Další zprávy z regionu