Referendum ke koupi zámku nebude, lidé se rozhodnou ve volbách

Tolik diskutovaný zámek v Hnojníku možná bude jednou z misek na vahách při rozhodování místních, koho budou na podzim volit. Ve hře je koupě zámku obcí nebo upřednostnění jiných priorit.

Má obec koupit zámek nebo jsou jiné potřebnější priority? Lidé se rozhodnou ve volbách. Foto: mr

Někteří zastupitelé chtějí, aby obec areál odkoupila a postupně jej zrekonstruovala. Vedení obce ale vidí priority jinde. Nejhlasitějším zastáncem odkupu památky je zastupitel Tomáš Peterek. Ten stál také u zrodu vzniku studie Obnova zámeckého areálu Hnojník, která se týká pouze zámeckého parku. Na jeho žádost studii nechalo vypracovat zastupitelstvo obce. Jenže na jaře nastaly problémy se vstupem geodeta na soukromý pozemek za účelem zaměření budov a rostlin.

„Po zdlouhavých, téměř měsíc trvajících jednáních konečně takové povolení majitel zámku vydal a umožnil tak geodetovi započatou práci dokončit. Ten pak zaměření areálu předal koncem července na místní obecní úřad,“ popisoval peripetie Tomáš Peterek. Jak dále uvedl, toto zaměření slouží jako důležitý podkladový materiál pro vypracování kvalitní studie Obnova zámeckého areálu Hnojník, a to již dříve oslovenou projekční kanceláří, která také předložila cenovou nabídku. „I když jsme původně předpokládali mnohem rychlejší postup, byla 2. srpna starostou obce vystavena objednávka projektové studie. Dle cenové nabídky má být vše hotovo nejpozději do 20. září,“ upřesnil Peterek. Podle něj studie ukáže, do jaké podoby by mohl být areál zrekonstruován a jaké využití nabídne, pokud se nové zastupitelstvo rozhodne pokračovat v krocích vedoucích ke koupi areálu.

Peterek spolu s dalšími zastánci koupě zámku dříve zvažoval, že budou usilovat, aby v rámci voleb mohli lidé v referendu rozhodnout, zda má obec památku koupit, či nikoliv. Referendum by ale muselo schválit zastupitelstvo, a to v dostatečném předstihu. „Proto jsme se nakonec rozhodli, že od toho prozatím upustíme. Myslím, že samotné volby budou jakýmsi referendem, kdy se lidé vyjádří, co vlastně chtějí,“ zdůraznil.

Starosta Miroslav Molin zámek za volební téma naopak nepovažuje. „Já osobně jsem třeba přesvědčen, že koupě zámku prostě není na pořadu dne. Je to manipulace s voliči, protože občan není schopen vyhodnotit aktuální investiční potřeby obce,“ míní.

Zámek je mnoho let na prodej. On i jeho zahrada ale pustne. Foto: mr

Podle starosty nad obcí visí strašák jménem kanalizace a výstavba dvou zničených mostů přes řeku Stonávku. Kvůli těmto záměrům je obec zatím donucena upustit od zahájení výstavby nového společenského sálu. „Atˇ se nám to líbí, nebo ne, do tří let prostě musíme kanalizaci řešit, protože jinak začneme dostávat tučné pokuty. Je třeba si uvědomit, že jde o investici až ve výši sta milionů korun. Samozřejmě bez dotačního titulu nemáme šanci ji zvládnout, přesto to bude pro obec velká zátěž. A to nemluvím o dalších rozjetých projektech, které bychom museli odložit,“ zdůraznil Molin.

Jak řekl, je třeba si uvědomit, že vyhotovená studie se týká pouze parku, nikoliv samotného zámku. Podle něj není pravda, že současné vedení obce odmítá koupit a rekonstruovat zámek za využití dotací. „Těžko však požadovat finance na koupi a údržbu, když nevíte, k čemu to bude. Navíc žádný dotační program není vyhlášen. Jak chcete vypracovat studii proveditelnosti, když nemáte žádný podnikatelský záměr? Proto si zastupitelstvo chce nechat poradit od odborníků a projektových profesionálů, kteří mají s obdobnými projekty více zkušeností,“ dodal.

Další zprávy z regionu