Pierwsza taka wizyta parlamentarzystów na Zaolziu

Z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie odbyła się 21 września wizyta przewodniczącego Podkomisji ds. Mniejszości Narodowych Parlamentu RC Hayato Okamury wraz z poseł Pavlą Golasovską.

Delegacja parlamentarzystów przyjechała do Czeskiego Cieszyna na zaproszenie Konsulatu Generalego. Foto: KG

Delegacja czeskich parlamentarzystów odwiedziła Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Mniejszościowego, podczas którego dyrektor Centrum Marta Kmeť przedstawiła misję organizacji, system polskiego szkolnictwa na Zaolziu oraz projekty edukacyjne realizowane w ramach działalności transgranicznej po obu stronach granicy.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania oraz Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie. W gimnazjum H. Okamura miał okazję spotkać się i dyskutować z maturzystami na temat wychowania dwujęzycznego oraz życia w wielonarodowej rodzinie.

W Centrum Polskim Kongresu Polaków w RC Helena Legowicz prezes ZG PZKO wspólnie z Józefem Szymeczkiem i Michałem Przywarą z Kongresu Polaków w RC zaprezentowali historię oraz podstawowe filary działalności polskiej mniejszości w RC. Następnie delegacja udała się do Domu Polskiego MK PZKO w Trzyńcu-Lesznej Dolnej oraz w Czeskim Cieszynie-Mostach, gdzie obejrzała efekty prac remontowych finansowanych z budżetu państwa polskiego.

Członkowie Miejscowych Kół PZKO przedstawili swoje najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne realizowane nie tylko dla polskiej mniejszości ale dla całej społeczności w mieście.

„Celem wizyty była prezentacja działalności polskiej mniejszości narodowej czeskim parlamentarzystom, odpowiedzialnym za kreowanie polityki państwa czeskiego wobec mniejszości”, powiedziała Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz, która uściśliła, iż H. Okamura jest przewodniczącym podkomisji od ponad roku, jednak była to pierwsza taka wizyta podczas której mógł szczegółowo zapoznać się z efektami pracy społecznej Polaków na rzecz miast i gmin RC.

Poznać wkład kulturowy oraz historyczny Polaków w rozwój tego regionu oraz skalę wsparcia finansowego rządu RP jaki w ostatnim czasie udzielany jest polskim organizacjom w RC.

Zdaniem Konsul Generalnej Wołłejko-Chwastowicz byli parlamentarzyści bardzo mile zaskoczeni ilością członków aktywnie działających w poszczególnych kołach PZKO, w tym dużą ilością młodzieży.

Zainteresowanie w kontunuowanie prac rodziców i dziadków na rzecz utrzymania polskości na tych terenach, silne przywiązanie do rodziny, kultywowanie tradycji i wartości chrześcijańskich wśród młodego pokolenia Polaków jest niespotykane wśród czeskiej młodzieży.

Další zprávy z regionu