Písečná dokončila kanalizaci, napojit se může 180 domů

Hlavní kanalizační řad je v Písečné hotov, nyní se napojují domácnosti. Podmínkou dotace, kterou obec na kanalizaci získala, je právě i napojení potřebného počtu domů na kanalizační řad do konce dubna.

Ilustrační foto: th

V obci s 1036 obyvateli si důležitost celé akce uvědomují a obecní úřad je v současné době plně k dispozici občanům, kteří se chystají napojit. „Dá se říct, že fungujeme jako kontaktní místo, nebo i obchodní místo Severomoravských vodovodů a kanalizací, které kanalizaci provozují,“ řekl starosta Písečné David Ćmiel. Důvod je prostý. Když se lidé chtějí připojit, musí podstoupit i administrativní proces. Obec například vyřídila povolení stavby, které má všech 180 domů, jež mají možnost napojit se. „Povolení jsme i zaplatili, čímž lidi motivujeme, aby se do 30. dubna napojili, jinak budou muset peníze vrátit obci,“ upřesnil starosta.

První muž Písečné si v tomto směru pochvaluje morálku spoluobčanů. „Na zahradách se kopalo do poloviny prosince. Lidé se napojují a vypadá to, že podmínku poskytovatele dotace splníme,“ nastínil Ćmiel. Zmíněná podmínka hovoří jasně, pokud se k 30. dubnu nenapojí alespoň 80 procent domácností, které byly v žádosti o dotaci uvedeny, sáhne poskytovatel podpory obci na dotační peníze.

Více se dočtete v dnešním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu