Písečnou ovládla nejnákladnější stavební akce

Stavba splaškové a dešťové kanalizace i chodníku skrze Písečnou odstartovala. Za rok a půl se místní dočkají nejen bezpečné trasy podél hlavní komunikace, budou také moci své domy připojit na kanalizační síť, která vyřeší problém s odpady a nevábnými příkopy.

První šachta usazena, zbývá jich ještě uložit na 160. Foto: obec

„Ačkoli se měly práce rozjet na počátku května, vše se zaseklo na vytyčování inženýrských sítí, požadavcích SmVaKu a správy silnic. Se zhotovitelem jsme se také nemohli dohodnout na určitém typu materiálu,“ popsal počáteční komplikace starosta Písečné David Ćmiel.

Nyní se však projekt za více než 45 milionů, který pokryje 29milionová dotace, rozjel. Současně s výstavbou kanalizace jednáme s občany o napojování rodinných domů, u jejichž plotů budou vyvedeny odbočky z řadu. Na ty se Písečanští napojí, nutné je však na domovní přípojky zpracovat projektovou dokumentaci. „Tento projekt v hodnotě zhruba 4200 korun obec zaplatí. Je to jakási forma motivace občanů. Ti se pak musí zavázat, že se na kanalizaci napojí do 30. června 2020, v opačném případě budou muset obci vrátit náklady spojené s vyřízením územního souhlasu,“ objasnil starosta David Ćmiel s tím, že d24ruhou formou podpory při samotné stavbě přípojky je dotace 300 korun na jeden běžný metr její délky.

Součástí historicky nejnákladnější stavební akce v obci je i chodník s inženýrskými sítěmi, na který se však obci nepodařilo získat dotace, takže zhruba 10milionovou stavbu zaplatí prozatím z vlastního. Chodník povede po pravé straně od odbočky na Písek, přes centrum obce směrem k autobusové točně. „Přemýšlíme ještě, zda nepožádáme o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury v příští výzvě. Alespoň bychom zpět dostali část nákladů, které vzniknou v příštím roce,“ uvažoval starosta.

Více o projektu i další připravované investici přinášíme v tištěném vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu