Písek chce zadržet více vody a vyvarovat se zatopení

Dešťovka z lokality kolem písecké základní školy je sváděná do potrubí, které vede pod pozemky soukromníků i školy až do strouhy, odkud odtéká dále do řeky. Při průtrži mračen však hrozí zatopení zahrad i budov. Písek proto plánuje vytvořit protipovodňovou ochranu a vodu zachycovat ve speciální nádrži.

Dešťovku z lokality okolo základní školy chce Písek zadržovat. Foto: fm

Obecní úřad chce vyměnit kanalizační potrubí v obytné části u základky, aby mohl srážkovou vodu dále zachycovat. „Stoka pod pozemky v zastavěné části, kterou potřebujeme vyměnit, měří 268 metrů. Strouha, u níž by mělo dojít k opevnění dna dlažbou z lomového kamene, pak dalších 343 metrů,“ uvedla starostka Věra Szkanderová s tím, že další 144metrová strouha by vedla do retenční nádrže, kde chce obec část vody zadržovat.

Toto speciální úložiště na dešťovku obec plánuje umístit na svém pozemku vedle čistírny odpadních vod. „Bude to náročný projekt, ale je opravdu potřebný. Zadržíme tím dost vody, kterou budeme moci použít například k zalévání veřejné zeleně nebo pro požární účely. Už se totiž stalo, že byl vydán zákaz odběru vody také z Olše,“ řekla starostka.

Písek si navíc uleví od možných problémů se záplavami. „V roce 2012 přišla taková průtrž mračen, že stoka nebyla schopna všechen déšť pojmout a zaplavilo nám nejen školní hřiště, ale i školu. Mohlo by se stát, že se tato situace kdykoli zopakuje,“ vidí nebezpečí Szkanderová.

Více si přečtete v aktuálním čísle Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu