Písek má nový povodňový plán

Na nečekané vydatné deště a zvýšenou hladinu řeky Olše občany Písku upozorní nově zpracovaný digitální povodňový plán.

V Písku mají nový protipovodňový plán. Ilustrační foto: th

Povodňové plány shrnují organizační a technická opatření k odvrácení nebo zmírnění škod při povodni pro obce nebo nemovitosti ohrožené povodní. Dle vodního zákona mají tři základní části – věcnou, organizační a grafickou. Je nezbytně nutné je prověřovat a také aktualizovat. „Starý povodňový plán nebyl aktualizovaný, proto jsme se rozhodli, že vytvoříme nový,“ řekla starostka Písku Věra Szkanderová.

Vedení obce se proto zapojilo do programu Ministerstva životního prostředí na podporu preventivních protipovodňových opatření a zažádalo o dotaci. „Jednalo se o celkovou částku 454 tisíc korun, přičemž 386 tisíc korun byla dotace z Operačního programu Životní prostředí,“ upřesnila starostka.

V rámci realizace programu protipovodňových opatření Písečtí vytvořili nový povodňový plán, zřídili hlásný profil – hladinoměr, jehož čidlo měřící hladinu řeky Olše se nachází na mostě u Turka a pořídili si záložní zdroj v podobě elektrocentrály, kterou mohou využít v případě přerušení dodávky elektrické energie.

Nový povodňový plán je v digitální podobě. Zařízení shromažďuje data, která jsou automaticky přenášena pro online zobrazení v digitálním povodňovém plánu. „Díky tomu se naši občané a také členové hasičské jednotky mohou dopředu připravit na bleskovou povodeň, která nás v různých lokalitách občas potrápí,“ uzavřela.

Další zprávy z regionu