Plánovaná cyklostezka dostala stopku

Na cyklostezku vedoucí až do Horní Lomné mohou milovníci túr na jízdních kolech pro příští měsíce zapomenout. Státní fond dopravní infrastruktury totiž nevyhověl žádosti Horní Lomné o dotaci a nový úsek začínající od Dolní Lomné se tak stavět prozatím nebude.

Část cyklostezky údolím Lomné již vede. Foto: OÚ Dolní Lomná

Nápad na společnou cyklostezku vzešel už před několika lety, ze společného projektu ale sešlo. Dolní Lomná proto požádala o finance z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na všechny úseky předcházející tomu, který by bezprostředně navazoval na konci obce na Horní Lomnou, sama. „Loni v září jsme podali žádost o dotaci na poslední z etap, doposud však neznáme výsledek. Pevně věříme, že v krátké době vyrozumění obdržíme,“ řekla starostka Dolní Lomné Renata Pavlinová.

Letos se však situace se stavbou úseku mezi oběma obcemi změnila, a každá z Lomných tak o svou dotaci v lednu požádala Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Aby bylo vše ošetřeno právně a situace se střídající se hranicí Lomných na pomezí katastrů nebyla pro projekt překážkou, obce mezi sebou uzavřely smlouvu o spolupráci a kousek stezky kvůli podmínkám čerpání peněz tak bude po výstavbě převeden na Dolní Lomnou.

Drobný zádrhel ovšem nastal v minulých dnech po rozhodnutí SFDI. Horní Lomné totiž nebyly peníze na cyklostezku přiděleny a do nové trasy pro cyklisty se proto zatím pouštět nebude. „Dotaci na plánovanou cyklostezku k nám do obce se samozřejmě pokusíme získat znova v příštím roce,“ uvedl starosta Horní Lomné Tomáš Gruszka.

Dolní Lomné naopak dotaci SFDI schválil. K samotné realizaci však obec přistoupí až příští rok. „V současné době realizujeme osm velkých projektů. Než bychom navíc vysoutěžili dodavatele, začínali bychom před zimou, což nemá smysl. Vzhledem k tomu, že nám podmínky umožňují začátek prací posunout až na příští rok, tak toho využijeme a Horní Lomné se za tu dobu může podařit získat dotaci,“ podotkla starostka.

Celá společná cyklostezka obou Lomných by pak podle Renaty Pavlinové měla vyjít na částku kolem dvaceti milionů korun. Jedná se totiž o několikakilometrovou trasu, na níž jsou i mosty, opěry a další prvky prodražující stavbu. Ze SFDI by Dolní Lomná měla dostat na projekt tři miliony korun a v případě schválení dotace z IROPu dostane obec na zbývající poslední etapu vedenou od kovárny ke konci svého katastrálního území dalších 8 milionů.

Navazující úsek začne Horní Lomná s projektanty teprve upravovat, aby příští dotaci získala a aby dělníci mohli začít v dalším kalendářním roce konečně stavět.

Další zprávy z regionu