Plánovaná příjezdová cesta vyvolala petici

Hned první bod programu prosincového jednání zastupitelů Písečné sliboval pěknou zápletku. Na přetřes šla petice proti údajnému nehospodárnému nakládání s veřejnými financemi. K danému dni ji podepsalo 69 lidí.

Petičník Marek Sikora v debatě před zastupiteli. Foto: tm

Emoce ze strany veřejnosti byly znát od samého úvodu, proto starosta David Ćmiel všechny seznámil s jednacím řádem zastupitelstva. Dle iniciátorů petice je problémem vybudování nové příjezdové silnice do lokality Závrší, podle jejich názorů je připravená studie zbytečným mrháním s obecními penězi.

„Tak jako obec dává prostor k nové výstavbě, tak zajišťuje i příjezdové komunikace. V posledních pěti letech tomu tak bylo ve třech lokalitách, kde se stavělo,“ řekl mimo jiné starosta Písečné, který na úvod přečetl prohlášení zastupitelů.

Petičník Marek Sikora se ohradil proti tomu, že autoři petice jsou proti další výstavbě v Závrší. „Petice míří proti záměru vybudování silnice. Podle nás jde vybudovat jinde a hlavně levněji,“ konstatoval Sikora. Starosta mu odvětil, že studie, která je v petici zmíněná, je jednou ze tří, které si obec nechala vypracovat. Zastupitel Radek Byrtus dále doplnil: „Studie je o tom, abychom věděli, jakým způsobem je technicky možné projekt zvládnout – zda se dá vůbec zvládnout. Na základě vypracovaných studií se řeší další věci, jako je cena, pozemky a podobně.“

„Zjišťujeme si veškeré možné podklady pro konečné rozhodnutí,“ řekl starosta. David Ćmiel následně všem přítomným představil další dvě varianty, jak by se doprava v dané části obce mohla vyřešit. „Jedna je z našeho pohledu nevhodná a tou se ani víc nebudeme zabývat. Zbylé dvě jsou k diskuzi,“ předeslal Ćmiel. „Na řadě samozřejmě bude i veřejné projednávání, kde budou pozváni všichni, kterých se daný problém týká,“ dodal starosta.

Navíc stavění nové silnice není na pořadu dne, protože v Závrší se má ještě budovat kanalizace. A obě akce bude nutné skloubit. Během hodiny a půl, kdy se k tématu diskutovalo, se situace znatelně uklidnila a představitelé obce schválili stanovisko zastupitelů k petici.

Další zprávy z regionu