Plynový vrt čeká na využití

Obec Smilovice skrývá v zemi plyn. Potvrdil to zkušební vrt, který pronikl do země vedle kravína. Pro těžbu však zatím nejsou ideální podmínky. Zastupitelé obce pod Godulou projednávali prodloužení doby užívání dočasné stavby.

Plynový vrt ve Smilovicích. Foto: tm

Společnost Panorama Energy je vlastníkem hlubokého plynového vrtu ve Smilovicích. „Vrt byl realizován za nemalé finanční prostředky naší společnosti v roce 2015, odvrtán byl do hloubky 1240 metrů pod povrchem, přičemž v hloubce pod 1100 metrů byly provrtány kolektory sycené zemním plynem s ložiskovým tlakem přibližně devět megapascalů,“ stálo mimo jiné v dopise určeném starostovi Smilovic.

Jak dále vyplývá, zájmem společnosti je využít zemní plyn z ložiska, nejlépe těžbou do plynovodu, aby došlo k navrácení investic a zisku z prodeje zemního plynu.

Rozhodnutí o využitelnosti ověřené akumulace zemního plynu, a tím o likvidaci či dalším využití pracovní plochy pro těžbu zemního plynu v režimu hornické činnosti nelze stihnout do data současného povolení užívání stavby. Firma proto hodlá požádat příslušný stavební úřad o prodloužení užívání stavby o dva roky, to je do 4. září 2023.

„Proto firma požádala Smilovice o vyjádření k záměru prodloužení doby užívání dočasné stavby,“ řekl zastupitelům starosta Miroslav Sikora. Představitelé obce následně záměr prodloužení podpořili.

Další zprávy z regionu