Po starém silničním mostu není ani památky

Milíkov se letos dočká nového železobetonového mostu na silnici vedoucí z centra obce směrem k zastávce Warcop v Návsí. Ještě před demolicí zhotovitelská firma vedle něj osadila provizorní ocelový most, který je napojený na hlavní i vedlejší silnici.

Původní most je minulostí, nyní se začne se stavbou nového. Foto: mc

Jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací běží od 9. května. „Po zprovoznění provizorního mostu jsme se pustili do likvidace toho původního. Současně s demoličními a výkopovými pracemi stavíme záporové pažení. Na konci května začneme s betonáží základů a dříků opěr,“ řekl Josef Podlucký z firmy M-Silnice.

Nový most bude mít pětimetrové rozpětí, bude přesypaný a je navržen tak, aby pohltil stoletou vodu. „Stavbu nového mostu rada Moravskoslezského kraje odsouhlasila na podzim loňského roku. Stavební stav původního objektu byl velmi špatný. Cena byla vysoutěžena za zhruba 20 milionů korun,“ uvedla Správa silnic MSK.

K dokončení stavby má dojít v první polovině října letošního roku. (mc)

Další zprávy z regionu