Podpoří i domácí opatrovníky

Finanční pomocí občanům v sociálních zařízeních se zabývali na svém lednovém zasedání zastupitelé Ropice. Podnětem byla žádost obecně prospěšné společnosti sv. Josefa o poskytnutí individuální dotace.

Ilustrační foto: archiv th

Představitelé obce se během debaty shodli, že podpoří finanční částkou 12 tisíc korun každého občana Ropice v sociálních zařízeních, který si o tuto výpomoc požádá.

Zastupitelé rovněž odsouhlasili stejnou finanční pomoc i pro občany, kteří se o nemocného člena rodiny starají v domácích podmínkách.

Další zprávy z regionu